image

Dotaz Sächsische Zeitung 25. 1. 2011 12:18: Steffen Neumann

27.01.2011
Paní Solničková,
1. Chtěl jsem vědět, co může manganistan draselný v těch koncentracích, jak včera unikl ("desítek kilogramů", jak řekla tisk. mluvčí Marie Logrová), působit? (hrozba pro spodní vody, prameny, spodní kaly atd?)

2. Jak rychle se manganistan draselný rozpustí?

3. A na co si mají lidé dávat pozor?

Odpověď 27. 1. 2011 7:52
Dobrý den…
Manganistan draselný unikl z výrobny Spolchemie a.s v množství cca 50 – 60 kg do kanalizační sítě závodu. Část této látky se dostala kanalizačním oddělovačem z hlavní kanalizační stoky městské kanalizace, do toku řeky Labe. Vzhledem k množství manganistanu a průtoku vod v řece Labi tu sice došlo k barevnému efektu v části toku řeky, ale životní prostředí nebylo v žádném případě ohroženo, protože manganistan draselný, jako desinfekční a oxidační činidlo, velice dobře reaguje s organickým znečištěním řeky, takže již po několika kilometrech průtoku řekou Labe, je na tyto organické látky navázán a vytváří zcela neškodný kal, který se běžně vyskytuje v přírodě a v kalu řeky, kam se postupně ukládá. Burel - jako obvykle vznikající manganová sloučenina nemůže způsobit žádné nebezpečí ani pro spodní vody, ani pro vodní živočichy, a tím pochopitelně ani ne pro zdraví obyvatel.