image

Dotaz MF Dnes 15.8.: Lucie Chlebná

23.08.2011
Dobrý den,
prosím o aktuální informace k staveništi na Mírovém náměstí vedle paláce Zdar.

1. Má v tuto chvíli investor stavební povolení, aby mohl stavět dál?
a) Pokud ne, proč?
b) Pokud ano, kdy bylo vydáno a kdy může investor začít stavět?
2. Předložil již investor potřebnou projektovou dokumentaci?
3. Pokud se nepletu, město uzavíralo s investorem, firmou UDES, smlouvu s tím, že zde bude centrum služeb pro občany. Platí to stále? Můžete tuto představu města blíž popsat?
4. V zájmu města je bezesporu to, aby z jeho centra nevzhledné staveniště brzy zmizelo, aby byl dům co nejdřív hotový. Vede město v této souvislosti nějaká jednání s investorem, aby budovu neprodleně dokončil?

Odpověď:
Investor v tuto chvíli nevlastní stavební povolení, které by bylo platné pro dostavbu budovy.
Stavební odbor čeká na dodání nové projektové dokumentace.
Město zcela pochopitelně s každým investorem, který staví na důležitém místě ve městě komunikuje, a tak tomu bude i v tomto případě, jakmile předloží kompletní záměr. Prioritou je vždy, aby investor splnil podmínky dané územním plánem a regulačním plánem a dodržel veškerou platnou legislativu.