image

Dotaz MF Dnes, 28. 5. 2012 Jan Horák

01.06.2012
DOTAZ:

chtěl bych se zeptat na řízení o prohlášení pavilonu A bývalé Masarykovy nemocnice za kulturní památku.
Mám před sebou dvě vyjádření magistrátu podepsané vedoucím odboru územního plánování Lubošem Pauerem, které byly odeslány na ministerstvo kultury. Jedno doporučuje prohlásit budovu za památku, druhé nedoporučuje ("kvůli nově vyskytnuvším skutečnostem").
Proto bych se chtěl zeptat: jaké "nově vyskytnuvší skutečnosti" se od 3. dubna (kdy magistrát odeslal na ministerstvo své první vyjádření) objevily, že odbor územního plánování změnil svůj názor a nově nedoporučil prohlášení budovy za kulturní památku?


Odpověď:

Stanovisko Odboru územního plánování a správy majetku:
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor územního plánování a správy majetku, ve svém vyjádření ze dne 3. 4. 2012 k návrhu na prohlášení za kulturní památku vycházel z odborných posudků k této věci, tj. z předloženého návrhu na prohlášení za kulturní památku (odborného posouzení) Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem, ze dne 20.2.2012 a vyjádření Prof. PhDr. Rostislava Šváchy, CSc., ze dne 5.1.2012. Oba tyto materiály doporučují z odborného hlediska budovu zachovat a prohlásit za kulturní památku.

Na základě podnětu ústecké univerzity byl opětovně posouzen současný havarijní stav budovy, včetně potřeb budoucího uživatele objektu na konstrukční řešení budovy pro využití přírodovědeckou fakultou. Budova pavilonu A by škole nevyhovovala ani po nákladné rekonstrukci, která by navíc nutně změnila interiér a pravděpodobně i exteriér objektu, což by v konečném důsledku znamenalo ztrátu historicko-architektonické hodnoty objektu.
Z těchto důvodů změnil Magistrát města Ústí nad Labem své vyjádření dopisem ze dne 21.5.2012.