image

Dotazy MF Dnes 4. 10. : Jan Horák

06.10.2011
1. Přijalo město kvůli zmíněnému pochodu nějaká bezpečnostní opatření? Pokud ano, jaká to jsou?
2. Doporučili vám zástupci policie, hasičů či jiných bezpečnostních složek nějaká opatření? Pokud ano, jaká to jsou a která z nich přijmete?
3. Dojde například k vypojení trolejbusové trakce v době pochodu? Pokud ano, jakých linek se to bude týkat, na jak přesne dlouhou dobu a budou se tyto spoje nahrazovat autobusy?
4. Dojde případně k většímu výpadku v MHD než jen vyřazení trolejbusové trakce?
5. Kdy naposledy se před pochodem sejde bezpečnostní rada města?
6. Vydá město Ústečanům nějaký vzkaz či doporučení, jak se vůči pochodu postavit (např. zůstat raději doma apod.)?

Odpovědi:
1. Základní opatření organizuje PČR. Město provede drobná opatření na trase pochodu a obou náměstích. Ta povedou ke zvýšení bezpečnosti občanů.
2. Viz 1.
3. Na trolejbusové trakci dojde v sobotu k výluce, nicméně trolejbusová doprava bude nahrazena autobusy. Režim MHD bude dle jízdních řádů. V případě vzniku mimořádné situace bude DPmUL připraven na řešení. Drobné odchylky od jízdního řádu nelze vyloučit, díky trase pochodu je nutné s nimi počítat.
4. Viz 3.
5. Dnes ráno, tj. ve čtvrtek 6. 10. 2011.
6. Občané by měli zvážit v sobotu odpoledne svou cestu do centra města, mohou být díky akci omezeni v pohybu. Je také na majitelích aut, zda je ponechají zaparkovaná v trase pochodu.