image

Dotaz Ústecký deník 19. 4. : Janni Vorlíček

20.04.2012
Dotaz Ústecký deník 19. 4. : Janni Vorlíček

DOTAZ:

Zajímá mě, jaká opatření město provedlo ohledně azbestových panelů z Boletic na školách a školkách, jež zřizuje.

1) Jak vypadá situace ve školách, školkách a jeslích, zřizovaných městem, na jejichž stavbu byl použit boletický panel?
2) Kolik z nich bylo zkontrolováno?
3) Kdy byly zkontrolovány, nebo kdy budou?
4) Pokud už zkontrolovány byly, které vyhovují a které nevyhovují normě na přítomnost azbestu?
5) Pokud někde bude, nebo je limit překročen, co a kdy s tím bude město dělat?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru školství, kultury a služeb:

V současné době proběhlo Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje plánované měření azbestu u 12 mateřských škol a 9 základních škol zřizovaných Statutárním městem Ústí nad Labem. Měření těchto objektů probíhalo od ledna do dubna 2012. Výsledky měření dosud obdržely čtyři MŠ (MŠ u Plavecké haly, MŠ Pomněnka, MŠ Pastelka, MŠ Dobětice), ve všech těchto případech byla potvrzena nepřítomnost azbestu v objektech. Ostatní kontrolované organizace čekají na vydání zprávy Krajskou hygienickou stanicí.

Ze 46 základních a mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Ústí nad Labem bylo zkontrolováno 21 objektů. V případě překročení limitu přítomnosti azbestu budou výsledky měření předloženy vedení Statutárního města Ústí nad Labem, které rozhodne o dalším postupu.