image

Dotaz Ústecký deník 11. 2. 2011 11:17: Martin Klimeš

14.02.2011
Dobrý den
Učinil ústecký magistrát nějaké kroky k zajištění úklidu na odpočívadlech u silnice I/30?

Odpověď 14. 2. 2011 11:39
Dobrý den…
Původní žádost, kterou MmÚ obdržel, byla ve své podstatě pouze žádost o informaci, co může odbor dopravy a odbor ŽP MmÚ s úklidem na parkovištích u silnice I/30, udělat.
Tato žádost neobsahovala žádné konkrétní údaje o zjištěném místě a množství na parkovišti nashromážděných odpadů a jejich případnou fotodokumentaci, ale pouze obecné konstatování a žádost o informaci. Proto Odbor životního prostředí vyslal na místo své pracovníky, kteří vše zdokumentovali a připravili výzvu na vlastníka správce komunikace I/30 k zajištění úklidu odpočívadel, které jsou součástí silnice I/30. Dále mu doporučili, aby zahrnul úklid těchto ploch do svého Plánu odpadového hospodářství. S ohledem na skutečnost, že předmětné parkoviště není ve správním území města Ústí nad Labem, nemá Odbor životního prostředí dalších kompetencí při zajišťování odstranění odpadů.