image

Dotaz MF Dnes 26.9.: Jan Horák

29.09.2011
"Pokud jde o odbor územního plánování a správy majetku MmÚ, tomu nebyla dosud předložena projektová dokumentace, která by byla v souladu s platným územním plánem města Ústí nad Labem." - této odpovědi nerozumím. Znamená to, že firma Sallerova výstavba předložila projektovou dokumentaci k OC Střekov, který je v rozporu s platným územním plánem města? Nebo to znamená, že firma Sallerova výstavba ještě nepředložila vůbec žádnou projektovou dokumentaci? Toto bych chtěl upřesnit

Odpověď:
Firma Sallerova výstavba předložila Odboru územního plánování a správy majetku projektovou dokumentaci spolu se žádostí o posouzení této projektové dokumentace. Před vydáním vyjádření však byla projektová dokumentace oficiální žádostí stažena s tím, že bude předložena jiná PD. Odbor územního plánování tedy dosud žádnou projektovou dokumentaci neposuzoval.