image

MfD 19. 3. Jan Horák

20.03.2014
DOTAZ:

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na několik věcí ohledně zakázky na rekonstrukci Plaveckého areálu Klíše.

1. Pochopil jsem z věstníku veřejných zakázek správně, že zhotovitel rekonstrukce bude vybrán v elektronické aukci?
2. Termín pro podání žádostí o účast je 2.6., bude aukce ten samý den? Pokud ne, už je stanovené datum aukce?
3. Je to tak, že uchazeči do 2.6. předloží standardní nabídku včetně nabízené ceny, nebo předloží jen své kvalifikační předpoklady a cena se bude řešit až v samotné aukci?
4. Kdo bude v komisi pro otvírání obálek se jmény uchazečů?
5. Jak aukce v takovém případě konkrétně probíhá a kdo bude dohlížet na její průběh?
6. Říkám správně, že vítězný návrh aukce ještě musí projít radou města, aby byl zhotovitel vybrán?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru rozvoje města
1. Pochopil jsem z věstníku veřejných zakázek správně, že zhotovitel rekonstrukce bude vybrán v elektronické aukci?
Ano.
2. Termín pro podání žádostí o účast je 2.6., bude aukce ten samý den? Pokud ne, už je stanovené datum aukce?
Průběh elektronické aukce je dán zákonem č. 137/2006 Sb. §97. Průběh ve stejný den není možný. Datum aukce ještě nemohlo být stanoveno.
3. Je to tak, že uchazeči do 2.6. předloží standardní nabídku včetně nabízené ceny, nebo předloží jen své kvalifikační předpoklady a cena se bude řešit až v samotné aukci?
Uchazeči ve své nabídce k tomuto datu předloží kompletní nabídku včetně stanovení ceny, která bude pro každého uchazeče, který splní podmínky zadání, cenou, kterou vstoupí do el. aukce.
4. Kdo bude v komisi pro otvírání obálek se jmény uchazečů?
Komisi jmenovala Rada města usn. 145/14 ze dne 10. 3. 2014
5. Jak aukce v takovém případě konkrétně probíhá a kdo bude dohlížet na její průběh?
Specifikace e-aukce je uveřejněna na profilu zadavatele a je volně přístupná.
6. Říkám správně, že vítězný návrh aukce ještě musí projít radou města, aby byl zhotovitel vybrán?
Rada města bere na vědomí pořadí nabídek a schvaluje přidělení veřejné zakázky vítěznému uchazeči.