image

Dotaz Ústecký deník 8.3. 2011 10:02: Martin Klimeš

08.03.2011
Dobrý den,
Mohu prosím dotaz do aktuálního vydání?
1) Kolik lidí (firem) podalo nabídky na podchycení pramenních výverů v Brné a jejich neškodné odvedení?
2) Vyplývá z podaných nabídek, jestli se vše stihne do zimy a jakým způsobem k nápravě dojde?
3) Kdy a v jaké výši by měla být přiznána dotace FVH ÚK?
A můžu rovnou i dotaz na zítřek?
Připojí se Ústí nad Labem ke kampani Vlajka pro Tibet a vyvěsí tibetskou vlajku? Připomene si vedení města povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu i nějakým jiným způsobem? Jakým?

Odpověď 8. 3. 2011 14:15
Dobrý den
1-3. Z hlediska přípravy podchycení pramenních vývěrů v oblasti severní části ulice Bedlová v Brné došlo včerejšího dne k významnému posunu, který určitě přiblížil budoucí realizaci neškodného odvedení pramenního vývěru nad ulicí Bedlová.
Došlo k dohodě s nejdůležitějším vlastníkem pozemku, kterého bude nutno se odvodňovacím potrubím dotknout, že při určité úpravě projektové dokumentace by mohl s dotčením svého pozemku souhlasit.
U projektanta byla neprodleně objednána potřebná úprava projektové dokumentace, včetně úpravy výkazu výměr. Jakmile tyto úpravy obdržíme, dojde i k dokončení výběrového řízení na zhotovitele, a budou moci být uzavřeny otázky vodoprávního povolení a potřebné výše dotace z FVH ÚK.
Tibetskou vlajku vyvěšujeme od roku 2002 a vyvěsíme ji i letos. Jiný způsob připomínky volit nebudeme.