image

Dotaz Aktuálně.cz 10. 1. 2011 12:41: Michal Štůsek

10.01.2011
Dobrý den,
potřeboval bych zjistit statistiky k pojistným událostem za rok 2010, které se týkají škod na automobilech způsobených nedostatečnou technickou kvalitou silnic, které máte jako město na starost. Bylo by možné získat i přehled nejrizikovějších silnic/míst, kde u vás k takovýmto nehodám nejčastěji dochází?

Odpověď 10. 1. 2011 14:35
Celkem jsme řešili, mimo úrazy, 19 pojistných událostí. Z toho byl jeden úraz na kole – najetí do výtluku. Dva případy odškodného jsme neuznali, protože vina, nebyla na straně „Města“, (Byly to dopravní nehody a řidiči nepřizpůsobili rychlost jízdy stavu a povaze vozovky). Celkem tedy bylo řešeno za loňský rok 16 poškození různých „ježdíků“, a to najetím do výtluku, utržené krajnice, nebo propadlé vpusti. Není to však celkové číslo poškozených vozidel, je nutno si uvědomit, že „hlavní“ tahy nepatří městu, nýbrž kraji a ŘSD. Dále pak dochází k poškození vozidel na cizích zařízeních – kanály a poklopy SčVK, O2, tepelného hospodářství a dalších……. .

Město nerozlišuje nejhorší, všechny jsou z našeho pohledu stejně důležité. Při opravách preferujeme komunikace s MHD. Je nutné si uvědomit, že nejvýznamnější komunikace ve městě (ulice Pražská, Přístavní, Všebořická, Krušnohorská a pod) nejsou ve vlastnictví města Ústí nad Labem.