image

Dotaz MF Dnes 20.10.: Jan Horák

24.10.2011
Občanské sdružení Oživení nastartovalo projekt, který má vést k větší transparentnosti samospráv. Sdružení obcím a městům nabídlo tzv. protikorupční audit (v auditorském týmu jsou například Oldřich Kužílek a Libor Michálek), jenž má zajistit průhlednost hospodaření samospráv. Za Ústecký kraj se do projektu zapojila pouze obec Tisá.
Chtěl bych se tedy zeptat, jestli město Ústí nad Labem ví o tomto projektu. Dostalo město od sdružení nabídku účastnit se tohoto projektu? Pokud ano, proč se město nezapojilo? Pokud ne, mělo by město zájem se tohoto projektu účastnit?

Odpověď:
Magistrát města Ústí nad Labem obdržel od ministerstva vnitra žádost o umístění banneru na webových stránkách města na protikorupční linku. Tento banner byl umístěn na titulní stránce webu. Protikorupční linka je spravována občanským sdružením Oživení. Za minulého vedení města se objevila i možnost zapojení do projektu Protikorupční politika města, avšak účast v tomto projektu město Ústí nad Labem zamítlo z důvodu finanční náročnosti.