image

Deník 30. 11. Janni Vorlíček

03.12.2012
DOTAZ:

Jaký je postoj města a úřadu k plánované investici Spolchemie, která chce navýšit výrobu kyseliny chlorovodíkové (Investice výstavby nového provozu kyseliny chlorovodíkové souvisí s připravovanou konverzí membránové elektrolýzy ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu.)?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření kanceláře primátora

Záležitostí se 26. listopadu zabývala rada města. Radní se seznámili se záměrem Spolchemie na rekonstrukci výroby kyseliny chlorovodíkové, jejíž kapacita by se měla zvýšit na 300 000 tun ročně. Vzali na vědomí doplněnou dokumentaci EIA rozšířenou o vypořádání požadavků Rady města Ústí nad Labem a posudek EIA. Rada požaduje splnění všech podmínek pro fázi přípravy, realizace a pro fázi provozu a zahrnutí všech dalších podmínek dohodnutých při veřejném projednávání záměru. Rada města uložila vedoucímu odboru životního prostředí uplatnit při veřejném projednávání záměru všechna dostupná opatření k zajištění minimalizace dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel města Ústí nad Labem.