image

Ústecký deník 24. 7. 2012, Janni Vorlíček

25.07.2012
DOTAZ:

Prosím o seznam úplných a částečných uzavírek silnic na Ústecku s uvedením termínu uzavírky a jejím důvodem, taktéž s informací, zda opravu provádí magistrát, či ne. Zároveň žádám o celkové vyčíslení nákladů na opravy silnic, jež bude provádět ústecký magistrát.

ODPOVĚĎ:

Stanovisko odboru dopravy
Na opravy komunikací prováděné v měsících červenci a srpnu 2012 bylo Radou města Ústí nad Labem uvolněno 5 000 000,00 Kč. Přidělené finanční prostředky budou bezezbytku vyčerpány. Všechny plánované opravy budou realizovány se zachováním provozu bez uzavírek.

Seznam povolených uzavírek:


Cyklostezka Církvice – Libochovany do 30.9.2012 výstavba Labské stezky
Chabařovice – III/25357 od 15.6.2012 do 30.10.2012 oprava mostu přes Ždírnický potok
Třebízského od 11.6.2012 do 31.8.2012 oprava rozvodů tepla a TUV
Purkyňova od 2.7.2012 do 22.8.2012 oprava inženýrských sítí
Kozinova od 2.7.2012 do 26.8.2012 rekonstrukce teplovodu
Brněnská od 11.7.2012 do 13.9.2012 výměna parokondenzátního potrubí
Přestanov – II/528 od 18.7.2012 do 15.9.2012 oprava kanalizační výusti
Velké Březno – III/25847 4. nebo 5.8.2012 (dle počasí) oprava komunikace

V současné době končí uzavírky a omezení:
Velká Hradební u křižovatky Důlce – oprava topného kanálu – ukončení 30.7.2012
Elišky Krásnohorské x Dvořákova – oprava vodovodu a kanalizace – ukončení 31.7.2012.

Uzavírky povolované Ministerstvem dopravy a sdělených Dálničním oddělením PČR Řehlovice, které mohou mít vliv na dopravu ve městě:
D8 – levé tunelové trouby tunelů 25.7.2012 - 26.7.2012 údržba tunelů Panenská a Libouchec
D8 – pravé tunelové trouby tunelů 31.7.2012 – 2.8.2012 údržba tunelů Panenská a Libouchec

Kromě těchto krátkodobých uzavírek jsou na území města ještě následující dlouhodobé uzavírky:
Na Nivách – z důvodu havarijního stavu přilehlých objektů, které nejsou v majetku města, je dlouhodobě uzavřena komunikace Na Nivách v úseku U Jeslí – Ulice práce
Ryjická – z důvodu havarijního stavu uzavřen mostní objekt v horní části ulice – opravu Statutární město Ústí nad Labem připravuje
Králova výšina – z důvodu havarijního stavu opěrné zdi uzavřen úsek nad křižovatkou s ul. V Pískovně – opravu Statutární město Ústí nad Labem připravuje.