image

Dotaz Český rozhlas 3.5.2011: G. Hauptvogelová

03.05.2011
Dobrý den,
mám dotazy k chystaným opravám silnic:
- Kolik peněz budou jednotlivé úseky stát a jaké firmy je budou provádět?
- Budou zvoleny takové technologie, aby se v silnicích po každé zimě situace neopakovala jako dosud?
- Obrátili se na vás řidiči s požadavkem na náhradu škody na voze, ke které přišli právě v těchto úsecích? Pokud ano, kolik jich bylo a jak se svou žádostí dopadli?

Odpověď

1. Podmokelská Kč 1 189 570,00 bez DPH
Masarykova Kč 434 780,00 bez DPH
Obě opravy budou na základě veřejné zakázky malého rozsahu prováděny firmou INSKY spol. s r.o. Ústí n.L.
2. Při provádění oprav komunikací se město řídí platnými technickými předpisy a normami. Velkým problémem je ale (a nejen v našem městě) celkové dožití konstrukce na značném množství komunikací. To je však odstranitelné pouze nákladnými kompletními rekonstrukcemi.
3. Od provedení vyfrézování daných úseků není na těchto úsecích evidována žádná pojistná událost. V případě, že by v tomto období byla uplatněna, náhrada škody by uhrazena nebyla, neboť oba odfrézované úseky jsou řádně označeny odpovídajícím dopravním značením.