Ústecký deník 9. 6. Vít Lukáš

12.06.2014
DOTAZ:

Přeji hezký den,
Mohla byste se mi podívat na tyto otázky?

1. Co bude město dělat s dotací 2,5 milionu korun pro HC SLOVAN ÚSTEČNÍ LVI a.s., když zastupitelé nerevokovali usnesení Zastupitelstva města č. 395/14 v bodě A) odst. 1 písm. a) . Vyplatí se tato suma společnosti a kdy?
2. Co se děje na kruhovém objezdu pod Větruší ze zelení – myslím, že je to akce města. A kolik to bude stát
Děkuji

ODPOVĚĎ:

2. Nově budovaná okružní křižovatka pod Větruší.
Po loňských povodních a následnému budování protipovodňových opatření na kruhovém objezdu byla zlikvidována veškerá zeleň. Byl proto vypracován nový projekt, který svým řešením symbolizuje a charakterizuje tuto oblast použitím nejčastěji se zde vyskytujících druhů kamenů (porfyr, čedič a znělec). Díky použití štěrkové drti a menšímu množství rostlin se také sníží případné poškození při povodních. Z rostlin budou použity např. pokryvný jalovec (Juniperus horizontalis ´Icee Blue´), nízká forma borovice kleče (Pinus mugo var.pumilio) a z trvalek např. třapatka (Rudbeckia fulgida var.deamii) nebo okrasná tráva ozdobnice čínská (Miscanthus sinensis).

Cena 753 196,- bez DPH, se na okružní křižovatce začaly provádět v polovině května první práce:
1. odplevelení použitím herbicidu – aplikace by měla proběhnout celkem 3x pro úplné odstranění invazivních plevelů, dobývání 5 ks platanů, které by se měly zachránit (koruna stromu se tedy výrazně zkrátila a zalévání probíhá každý den po vydobytí ze země), provedení hrubých terénních úprav bagrem
odvoz platanů a přivezení 3 ks borovice
V nejbližší době proběhne výsadba 3 ks borovice (Pinus nigra), porovnání terénu (bagrem a ručně) a pravidelná zálivka k borovicím. Poté se vyměří záhony, navezou se zbylé soliterní kameny a rozprostře štěrková drť. Výsadba rostlin proběhne na konci léta – začátek podzimu.

Řádně provedené dílo by mělo být předáno do konce března roku 2015.