image

Dotaz, ČTK, 23. 5. Vanda Králová

29.05.2012
DOTAZ

dostala se ke mně informace, že město nejprve podporovalo prohlášení budovy A v kampusu UJEP za kulturní památku, později ale své stanovisko změnilo. Můžete mi, prosím, poslat nějaké stanovisko k tomu, proč se tak stalo?

Odpověď:

Vyjádření Odboru územního plánování a správy majetku, památková péče
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor územního plánování a správy majetku vydal 3. dubna souhlasné vyjádření k prohlášení pavilonu A bývalé nemocnice za kulturní památku.

Vzhledem k novým skutečnostem a po hlubším prostudování situace, revokujeme výše uvedené vyjádření a prohlášení za kulturní památku nedoporučujeme.

Objekt je sice po architektonické a historické stránce hodnotný, jeho současný stav ve spojení s možnostmi vlastníka, Univerzity J. E. Purkyně, podle našeho názoru neumožňuje kvalitní zachování budovy. Původně byla určena ke zcela jiným účelům, než jsou současné záměry vlastníka na užití pro potřeby Přírodovědecké fakulty UJEP. Případné prohlášení za kulturní památku by znamenalo buď nepřípustné zásahy (a tím i nevyužitelnost pro vlastníka) nebo zachování budovy ve stavu pouze jejího vnějšího pláště – i to by však bylo spojeno s velkými obtížemi. Navíc by vše vzhledem ke špatnému stavu budovy bylo spojeno se značnými finančními náklady, přesahujícími možnosti univerzity.