MfD 18. 5. Jan Horák

19.05.2014
DOTAZ:

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na několik věcí v souvislosti s návrhem dokumentu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015–2020.
1. Kolik veřejných projednání návrhu dokumentu proběhlo a lze odhadnout, kolik se jich účastnilo lidí z řad veřejnosti? Jaké byly nejčastější připomínky veřejnosti?
2. Kdo tvořil zmíněných 5 pracovních skupin, jak byly početné a jak byli jejich členové vybráni?
3. Kdo byl vybraným zpracovatelem, který se na vytvoření návrhu dokumentu vedle odboru magistrátu podílel?
4. Jaká byla částka, za níž vybraný zpracovatel zakázku na vytvoření návrhu dokumentu vysoutěžil?
5. "Po veřejných projednáních bylo navrženo 37 cílů rozdělených do pěti pilířů." - lze jmenovat zmíněné pilíře a lze říci tři nejvýznamnější cíle (a způsoby jejich dosažení) každého z pilířů?
6. Chápu správně, že dokument bude dokončen po případných připomínkách zastupitelů na zářijovém zaměstnání?
Chtěl bych požádat o odpovědi do pondělních 14 hodin. Děkuji.

ODPOVĚĎ:

1) proběhla celkem 3 projednání – úvodní (červen 2013 - seznámení s procesem, možnost vyplnit dotazníky a definovat základní témata), v průběhu procesu (listopad 2013 – spojeno s Forem Zdravého města ÚL – seznámení s analytickou částí, informace o základních pilířích a navržených pracovních skupinách) a závěrečné (duben 2014 - seznámení s návrhem dokumentu, výzvy k připomínkování). Projednání se vždy zúčastnili zástupci magistrátu, někteří zastupitelé a veřejnost. Na závěrečném projednání se diskutovalo, že vize je příliš obecná, že cíle nejsou srozumitelné a není mezi cíli a vizí dostatečné provázání. Na těchto úpravách vylepšení srozumitelnosti a provázanosti aktuálně pracuje odbor dle výsledků diskuze. Část připomínek byla věcná a týkala se většinou některých navržených indikátorů.
2) Pracovní skupiny (PS) jsou tvořeny zástupci magistrátu, města a externími subjekty – všech 5 skupin, přesné složení v usnesení rady města 627/13;
3) firma MEPCO, s. r.o.
4) vysoutěžená cena je 560 230 Kč
5) názvy pilířů jsou totožné s názvy pracovních skupin, viz usnesení RM, cíle jsou rozděleny mezi pilíře, zatím nemají přiděleny priority; aktuálně se pracuje na návrhu 3 – 5 klíčových cílů.
6) aktuálně probíhá proces vypořádávání připomínek občanů; návrh dokumentu zároveň bude předložen na vědomí červnovému zastupitelstvu s tím, že zastupitelé pak budou moci zasílat své připomínky ještě cca do poloviny července. Dokument ke schválení by měl být předložen zastupitelstvu 1. 9. 2014.