Dotaz Ústecký deník 7.3. 2011 14:36: Janni Vorlíček

07.03.2011
Dobrý den

1) Co je podle ústeckého magistrátu nejhorším znečišťovatelem PM 10 v Ústí?
2) Co by mohlo přispět ke snížení emisí polétavého prachu?

Odpověď
Dobrý den
1. – 2.
Z hlediska ochrany ovzduší lze v případě města Ústí nad Labem konstatovat, že původcem převážné většiny těchto emisí je tranzitní doprava, vedená přes město kvůli tomu, že není dosud dostavěná dálnice D8 přes České Středohoří. Malé zdroje znečišťování ovzduší dosud v neplynofikovaných částech města Ústí nad Labem. V Ústí nad Labem trpí zhoršeným ovzduším asi 25 procent zastavěného území, nejvíc Labské údolí. Zlepšit by to mohla plynofikace i dostavba dálnice D8 a omezení dopravy.