Dotaz Ústecký deník 26. 1. 2011 13:48: Petr Sochůrek

26.01.2011
Zdravím,

Je znám přesný termín kolaudace zanádražního prostoru.

Proč, původní odhad ceny výstavby zanádražního prostoru 150 milionů korun, byl navýšen na 170 milionů korun.

Odpověď 26. 1. 2011 14:59
Dobrý den…
1. Kolaudace je domluvena na měsíc březen s tím, že ji ž nyní jsme zprůchodnili podchod pod tratí ČD navazující na stávající chodník Benešova mostu. Tím dojde i ke zrušení náhradní komunikace pro pěší pod viaduktem ČD.
2. Původní odhad ceny nebyl nikdy 150 mil. Kč, naopak propočet GP byl okolo 190 mil Kč. Cena vysoutěžená byla menší než byla v propočtu a k její mu navýšení došlo z důvodu přeložek inženýrských sítí, dále speciálního zabezpečení kvůli pozastávce stavby ŘSD 1/30, zahrnutí protipovodňových opatřeních souvisejících s protipovodňovými opatřeními levý břeh. Pokud by se tyto práce neprovedly v předstihu, protipovodňová opatření by kompletně neřešila zabezpečení proti povodním.