image

Dotaz Ústecký deník 6. 6. 2011: Janni Vorlíček

08.06.2011
Dobrý den,
1) Kdo je autor projektu Městský sadů, tedy jejich revitalizace na „aktivní městský park“?
2) Kdy byl na tuto zakázku vybrán
3) Kdy bylo výběrové řízení?
4) Jaký byl způsob výběru?
5) Kolik se přihlásilo účastníků?
6) Na základě čeho byl vybírán vítěz?
7) Kdo seděl v komisi na otevírání obálek?
8) Jakou cenu nabídl za zpracování projektu vítěz soutěže?
9) Kolik mu bylo skutečně zaplaceno?
10) S jakými technickými problémy se v parku potýkáte?
11) Kolik už problémy a případné reklamace město po dostavbě stály, kolik za ně platilo?

Odpověď:
1) MS architekti s.r.o., Donská 9, 101 00 Praha 10
2) Výběr zhotovitele PD proběhl dne 2.2.2009. Zakázka byla zadána dne 30.3.2009.
3) Jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběr zhotovitele PD proběhlo dne 2.2.2009.
4) Nejprve byly otvírány obálky s nabídkami v pořadí, ve kterém byly doručeny. Byla zkontrolována úplnost nabídky a splnění kvalifikačních a dalších předpokladů uvedených ve výzvě. Tři uchazeči nesplnili požadavky v plném rozsahu a byly vyloučeny z další účasti v zadávacím řízení. Poté se přistoupilo k posouzení a hodnocení nabídek. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nabídnutá cena (§ 78 odst. 1 písm. b) zákona 137/2006 v platném znění.
5) Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 7 uchazečů.
6) Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nabídnutá cena (§ 78 odst. 1 písm. b) zákona 137/2006 v platném znění.
7) Ivan Dostál (Radní města), Lubomír Kysilka (odbor investic MmÚ), Hana Blahníková(odbor investic MmÚ), Marek Vonka (zástupce OHK ÚL).
8) Zpracování projektové dokumentace 1 579 725 Kč vč. DPH, IČ (zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení) 160 650 Kč vč. DPH, AD 589 050 Kč vč. DPH. Celkem 2 329 425 Kč vč. DPH.
9) 2 333 894 Kč vč. DPH (zvýšení sazby DPH na 20%).
10) Nutnost častějšího čištění nátokových prvků u kašen.
11) Veškeré reklamace jsou oficiálně řešeny v rámci záruky na zhotoviteli.
Uznané reklamace jsou zcela hrazeny zhotovitelem a město Ústí nad Labem za odstranění vad nehradí žádné finanční prostředky. Záležitosti týkající se poškozování Městských sadů vandaly jsou dokumentovány a dále předány policii k vyšetření. Následné finanční plnění je uplatněno na pojišťovně jako pojistná událost.