image

Dotaz MF Dnes 26.9.: Lucie Chlebná

29.09.2011
Prosím o stručné odpovědi k poplatkům za svoz komunálního odpadu.

1. Lidé by měli zaplatit do pátku 30. 9. Kolik lidí ještě nezaplatilo (aspoň v procentech)?
2. Co hrozí těm, kteří to do 30. 9. nestihnou?
3. Kolik peněz město za letošní rok na poplatcích za odpad chce vybrat?
4. Na co tyto peníze použije?
5. Kolik stála informační kampaň k placení poplatků za svoz komunálního odpadu (včetně nákladů za poštou posílané informační materiály a složenky)?
6. Poslalo město složenky všem občanům, nebo jen těm, kteří k určitému datu neměli poplatky zaplacené?

Odpověď:
ad 1) Ke dni 26.9.2011 město obdrželo cca 31,5 mil. Kč na poplatek za komunální odpad splatný do 30.9.2011.
ad 2) Pokud poplatek nebude uhrazen včas, MmÚ může vyžadovat zaplacení trojnásobku z původní částky. Na místo 500 Kč by poplatník zaplatil 1 500 Kč. Navýšení nebude město uplatňovat, pokud 500 Kč na osobu obdrží ještě do 6.10.2011 (tj. čtvrtka příští týden).
ad 3) Příjmový rozpočet města předpokládá, že město v letošním roce z poplatků za komunální odpad (splatných do 30.9.2011) vybere 38,8 mil. Kč.
ad 4) Znovu zavedený poplatek za komunální odpad město použije ke zlepšení vzhledu a čistoty města včetně správy zeleně
ad 5) Město dosud zaplatilo 583 tis. Kč a to vše České poště s.p. za služby SIPO a doručení složenek
ad 6) Složenky město zaslalo všem občanům, kteří o složenky požádali na formuláři „oznámení společného zástupce“ nebo nepodali „oznámení společného zástupce“ a k datu tisku složenek neměli provedenou úhradu poplatku.