Dotaz Ústecký deník 16. 2. 2011 12:09: Janni Vorlíček

17.02.2011
Dobrý den,

1) Existuje nějaká vizualizace prostoru po rekonstrukci městského centra, myšlena je 2. etapa, 3. stavba (zrovna vyvěšeno na úřední desce)?
2) Pokud ano, můžete mi ji poslat k uveřejnění?
3) Co obsahuje tato rekonstrukce konkrétně za stavby, co se změní po jejím dokončení?
4) Kolik bude, podle předpokladu, tato reko stát?
5) Kdy bude vyhlášeno výběrko na zhotovitele, pokud už bylo, kdo je vítěz?
6) Kdy rekonstrukce začne a kdy by měla být dokončena?
7) Kdo je autor zaslaného návrhu a vizualizace?
8) Prosím o uvedení celého jména a příjmení zpracovatelů odpovědí...
9) + Názor odpovědného náměstka...

Odpověď 17. 2. 2011 13:21
Dobrý den…
1. -6. Máte na mysli rekonstrukci jedné z nejdůležitějších dopravních křižovatek ve městě. Vaše dotazy se týkají rekonstrukce křižovatky „Na Předmostí“. Tato rekonstrukce připravovaná dopravními odborníky byla velmi tvrdým oříškem, protože kromě typů různých druhů doprav se bude jednat o investici, kterou by měli řešit společně s městem také ČR a kraj. Což jsou vlastníci a provozovatelé jednotlivých úseků. V současné době se stavba vůbec nepřipravuje, jedná se pouze o prodloužení platnosti vydaných stavebních povolení.
7. Ing. Špilar VIA Praha
8. „Finanční situace kraje, státu i města neumožňuje realizaci této stavby. Nepředpokládám ani, že by k její realizaci došlo dříve jak v roce 2013“, řekl náměstek primátora Jan Řeřicha.