Dotaz MF Dnes 28. 12. 2011, Lucie Chlebná

29.12.2011
DOTAZY:

prosím o následující informace:

1. Které významné investiční akce budou v nadcházejícím roce v krajském městě dokončeny?
2. Kdy bude dokončeno sportoviště na místě sektorového centra?
3. Kdy se počítá s kolaudací hotelové přístavby na Větruši?
4. Které významné investiční akce město v roce 2012 zahájí? Kolik budou stát a kdy budou dokončeny?

ODPOVĚDI:

Ad 1) V roce 2012 bude dokončeno Sektorové centrum, které zahrnuje různá sportoviště jako např.: hokejbalové hřiště, multifunkční hřiště včetně příslušných cyklostezek a sektorů pro odpočinek.
Ad 2) Termín dokončení akce je plánován ke dni 31. 7. 2012. Upozorňujeme však, že termín dokončení stavby nelze zaměňovat s jinými neodbornými závěry (dokončení neznamená kolaudace).
Ad 3) Hotelová přístavba na Větruši není stavbou a investicí města Ústí nad Labem. Pro zodpovězení této otázky se prosím obraťte na příslušného investora.
Ad 4) V roce 2012 bude zahájena stavba Dům kultury - část „A“, ve které jde o rekonstrukci vstupního prostoru, hlavního sálu a zázemí Domu kultury. Termín a cena budou známy po dokončení výběrového řízení.