image

Dotaz Deník 24. 10. 2011 – Vít Lukáš

24.10.2011
Otázka:

V sobotu se na stránkách města objevila pozvánka na dnešní koncert skupiny No Name v kulturním domě. Můžete mi, prosím, sdělit, kdo je pořadatele – jsou tam jen loga města a regionální rady, takže předpokládám, že za tím stojíte.
Kdo koncert platí, jaká je jeho cena a z jakých peněz je hrazený?
Proč k němu nebyla žádná propagace, až nyní dva dny před koncertem?
Kdo vybral dobu jeho konání?


Odpověď:

Koncert pořádá firma Ideafactory, která zvítězila v řádném výběrovém řízení na propagaci projektů IPRM. Náklady pouze na tento koncert není možné upřesnit, jelikož je součástí celé zakázky na propagaci, která obnáší mnoho dalších propagačních aktivit vč. dnešního koncertu, který je pouze jednou ze součástí celého odpoledního programu. Propagace probíhá v souladu se zakázkou. Je třeba si uvědomit, že získání tak zajímavého hosta jako je No Name není triviální záležitostí. Skupina právě vydala nové album a má naplánovány koncerty. Propagace proto nebyla možná do podepsání smlouvy se skupinou. Propagace IPRM je hrazena z dotovaného projektu ROP Severozápad – Management IPRM Centrum. Termín konání této akce byl navržen po dohodě s DDM, ve kterém větší část dnešního programu probíhá.