image

www.ceskapozice.cz 10. 1. Zuzana Lizcová

14.01.2014
DOTAZ:

Dobrý den,
pracuji pro zpravodajský server www.ceskapozice.cz a v současné době píšu článek o o.p.s. Collegium Bohemicum. Ráda bych získala vyjádření zástupce města Ústí n. L. k následujícím otázkám:

Ústí nad Labem získalo na rekonstrukci svého muzea v letech 2009-2011 dotaci z ROP Severozápad ve výši ca. 337 milionů korun. Byla přidělena na základě projektu, který předpokládá, že v muzeu vznikne centrum česko-německých studií s expozicí o dějinách Němců v českých zemích, již má připravit o.p.s. Collegium Bohemicum. Financování expozice ani provozu Collegia Bohemica však nejsou dosud zajištěné. Obávají se zástupci města toho, že Collegium nutné prostředky ze státního rozpočtu nezíská, cíle původního projektu nebudou naplněny a Ústí bude muset příslušnou dotaci vrátit? Podnikají nějaké konkrétní kroky, aby tomu zamezili? A pokud ano, jaké?
Byla by případná pohledávka (včetně penále by se mohlo údajně jednat o více než 660 milionů korun) pro město likvidační?


ODPOVĚĎ:

1. Město Ústí nad Labem má oprávněné obavy o zdárné ukončení projektu a vedení města se snaží problémům předcházet. Proto vyvolalo řadu jednání a jmenovalo do orgánů CB členy Rady města Ústí nad Labem.
2. V závěru roku 2013 se usilovným jednáním podařilo získat pro CB částku ve výši 2 mil. Kč, která byla nezbytná k provozu CB i k aktivitám projektu. Provoz v uplynulém roce byl řádně i díky usilovnému jednání města
Ústí nad Labem zabezpečen.
3. Projekt rekonstrukce muzea včetně všech dalších indikátorů bude naplněn tak, aby byly splněny všechny požadavky uzavřené smlouvy s ROP Severozápad a město k tomu podniká všechny nezbytné kroky:
- další jednání se zástupci veřejné správy
- kontrola přípravy příslušných sbírek
- pravidelná práce orgánů CB
- příprava expozice v takovém rozsahu, aby odpovídala nezbytným podmínkám pro naplnění indikátorů v projektu (tzn. pracuje se na původní
variantě expozice, ale v záloze musí být i minimální varianta)
4. Město nepočítá s variantou, že by projekt nebyl naplněn a řeší pouze všechny náležitosti tak, aby byl projekt zdárně ukončen, aby byly splněny všechny podmínky včetně všech indikátorů. Varianta nesplnění není pro město přijatelná a město ve spolupráci s veřejnou správou, UJEP i dalšími partnery udělá maximum pro zdárné ukončení projektu.

Dr. Jan Eichler, DR o.p.s. CB a člen Rady města Ústí nad Labem