image

Dotaz Ústecký deník 13. 6. 2011: Janni Vorlíček

16.06.2011
Dobrý den,

Posílám své otázky ohledně mzdových záležitostí v organizacích města.

1) Kolik pobírá ředitel městského divadla – měsíčně, kompletní částka?
2) Kolik pobírá ředitel městských služeb - měsíčně, kompletní částka ?
3) Kolik pobírá ředitel Metropolu – měsíčně, kompletní částka, kolik členové předsednictva a dozorčí rady?
4) Kolik pobírají ředitelé škol – měsíčně, kompletní částka?
5) Kolik pobírají ředitelky mateřinek a jeslí – kompletní částka?
6) Kolik pobírají např. konkrétně Vladimír Gončarov a Rita Pleškova, kolik pobírali/jí hostující Číňani, kolik členové orchestru a řadoví členové souborů SDOB?
7) Kolik pobírá šéf baletu a kolik šéf opery (konkrétní příklady)?
8) Kolik pobírají administrativní pracovníci v městských službách?
9) Kolik pobírají učitelé, školníci a uklizečky ve školských zařízeních?
10) Kolik pobírají dělníci, administrativní pracovníci, vedoucí oddělení městských služeb?
11) Kolik pobírají technici Metropolu?
12) Kolik pobírají, pro srovnání, úředníci a vedoucí odborů magistrátu, kolik náměstci a kolik radní, kolik primátor a kolik zastupitelé a členové výborů zastupitelstva?
13) Podle kterých zákonů a dalších právních předpisů se tyto mzdové záležitosti řídí?

Odpověď:
1) V tomto případě nelze údaj sdělit, aniž by byl porušen zákon o ochraně osobních údajů.
2) V tomto případě nelze údaj sdělit, aniž by byl porušen zákon o ochraně osobních údajů.
3) nespadá do kompetence magistrátu města
4) průměrná měsíční hrubá mzda ředitelů základních škol činí: 37.228,- Kč
5) průměrná měsíční hrubá mzda ředitelů mateřských škol a jeslí činí: 29.442,- Kč
6) pan Vladimír Gončarov - v tomto případě nelze údaj sdělit, aniž by byl porušen zákon o ochraně osobních údajů
7) paní Rita Pleškova - v tomto případě nelze údaj sdělit, aniž by byl porušen zákon o ochraně osobních údajů
8) hostující umělci čínské národnosti – jeden umělec, vyplacená průměrná částka za jedno vystoupení na základě autorského honoráře – 15.880,- Kč
členové orchestru SDOB: 16.235,-Kč
členové baletního souboru SDOB: 15.162,-Kč
členové souboru opery SDOB: 17.765,-Kč
- uvedené finanční prostředky jsou uvedeny jako hrubá mzda
9) hrubá měsíční mzda v pozici šéfa baletu činí: v tomto případě nelze údaj sdělit, aniž by byl porušen zákon o ochraně osobních údajů
10) hrubá měsíční mzda v pozici šéfa opery činí: v tomto případě nelze údaj sdělit, aniž by byl porušen zákon o ochraně osobních údajů
11) průměrná měsíční hrubá mzda administrativních pracovníků Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace činí: 18.075,-Kč
12) Kolik pobírají učitelé, školníci a uklízečky ve školských zařízeních?
průměrný měsíční plat :
- učitelky MŠ 16 919,- Kč
- učitelé ZŠ 22 671,- Kč
- školníci + uklízečky 11 346,- Kč
13) průměrná měsíční hrubá mzda zaměstnanců Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v jednotlivých pozicích činí:
dělnická profese celoroční: 11.498,-Kč
dělnická profese sezónní: 10.210,-Kč
administrativní pracovníci: 18.075,-Kč
vedoucí jednotlivých oddělení: 24.943,-Kč
14) nespadá do kompetence magistrátu města
15) primátor: 65 021,-
náměstci: 57 347,-
radní : 4 750,-
zastupitel 1 610,-
předseda komise, výboru : 3 560,-
člen komise, výboru 3 300,-
vedoucí odboru : 42 080,-
úředník : 21 500,-
16) platové záležitosti se řídí: 1. NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
2. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
3. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
4. NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev