image

Ústecký deník 3. 7. 2012 Janni Vorlíček

03.07.2012
DOTAZ:

Žádám o odpovědi vedení města na čtenářské dotazy a sice do zítřejšího vydání Deníku:

1) Na ředitele škol je prý prováděn nátlak, aby do školních jídelen byl vpuštěn EUREST(SKOLAREST, je to pravda – totéž v případě jiné firmy?
2) Prý je za tím Zuzana Kailová, která měla vyhrožovat ředitelům odvoláním, je to pravda?
3) Provádí se to prý potichu a nenápadně, aby tomu nemohla veřejnost zabránit, proč?
4) Kdy bylo provedeno výběrové řízení a kdy z něj Eurest vzešel, jaké byly podmínky?
5) Smlouvy mají být podepsány, opět potichu a nenápadně, už 4. 7., a týká se to ZŠ Elišky Krásnohorské a Pod Vodojemem, jaké jsou smluvní podmínky?
6) Kolik za to bude Eurest dostávat peněz?
7) Žádám o nahlédnutí do smlouvy.

ODPOVĚĎ:

Vyjádření kanceláře primátora:
Otázky jsou spekulativní a jejich tón je urážející. Podobným způsobem toto vedení města nepracuje.

Tento záměr je ve stadiu prezentace. Ředitelé a další vedoucí pracovníci ve školství byli seznámeni s podmínkami nabízené služby a mají se k nim vyjádřit. Zatím nebylo o ničem rozhodnuto.