image

Dotaz Ústecký deník 31. 5. 2011: Jitka Hadašová

31.05.2011
Zdravím a prosím o informaci.
Město připravuje zrušení Fondu rozvoje bydlení. Proč? Nebyl o něj zájem? A jak naloží se zbývajícími financemi na jeho účtu?

Odpověď:
Dobrý den
Fond rozvoje bydlení zřídilo město pro poskytování půjček na opravy a modernizace bytů v našem městě.
Výše fondu se vyvíjela následovně:
-v r. 1994 a 1995 město obdrželo na založení fondu od Ministerstva financí půjčku ve výši 20,1 mil. Kč, kterou vrátilo v r. 2005,
-od r. 1994 město ze svých zdrojů doplnilo fond o dalších 16,6 mil. Kč,
- klesající zájem o půjčky vedl k přijetí usnesení ZM č. 382/09 ze dne 25.6.2009, kterým byl FRB snížen o 11,6 mil. Kč na stávající úroveň.

Poslední stav FRB k 25.5.2011 činí 5 011 335,20 Kč
z toho: zůstatek na bankovním účtu 4 375 479,40 Kč
pohledávky 635 855,80 Kč

Celá výše stávajících pohledávek je zajištěna 10 smlouvami o půjčkách a smlouvami o zástavě nemovitostí zajišťující tyto půjčky. Z toho 9 půjček je řádně spláceno a jedna půjčka je právně vymáhána.

Důvodem návrhu zrušení FRB je zejména to, že jednak v posledních letech klesal zájem o půjčky a také, že jsou dostupné úvěry od bank za nízké úrokové sazby. V období od r. 2003 byly poskytnuty půjčky v tomto počtu a objemech:
Rok Půjčka částka Počet půjček
2003 2 552 000 Kč 10
2004 2 935 000 Kč 11
2005 2 560 000 Kč 8
2006 5 395 000 Kč 11
2007 1 890 000 Kč 5
2008 3 986 735 Kč 9
2009 285 000 Kč 2
2010 0 Kč 0
Celkem 19 603 735 Kč 56

Zůstatek na bank. účtu navrhujeme zapojit do investiční rezervy. O zrušení Fondu rozvoje bydlení budou Zastupitelé města rozhodovat 23. 6. 2011.