image

Dotaz Český rozhlas 12. 4. 2011: Gabriela Hauptvogelová

19.04.2011
Dobrý den,
1) Chtěla bych nahlédnout do dokumentace k výstavbě parkoviště a silnice - prodloužení Vaníčkovy ulice. O koupi několika pozemků jednalo 22.2.2011 zastupitelstvo a koupě pozemků neschválilo. Na jednání zaznělo, že projektová dokumentace již existuje. S kým si mám domluvit termín?

2) Díky za průběžné odpovědi k minulému jednání Rady města. Mám dotaz k bodu č. 10 - Záměr prodeje pozemku p.č. 2 a p.č. 3, obě v k. ú. Předlice.
V tiskové zprávě jsi napsala, že radní schválili prodej org. Člověk v tísni. V dodatečné odpovědi na dotaz, kdy by k transakci mělo dojít a jestli to bude za cenu odhadnutou znalcem stojí: "Záměr bude transparentně zveřejněn na úřední desce po bodu 15 dní tak, aby se případní zájemci mohli přihlásit. Na základě obdržených nabídek ZM rozhodne o kupujícím."
Tak jak to je? Podléhá toto rozhodnutí radních ještě schválení MZ?

Odpověď
Dobrý den
Město žádné parkoviště budovat nebude. Tento záměr byl "historický", poslední aktivity města směřovaly k jedinému, scelit pozemky v této lokalitě tak, aby se v budoucnu daly využít pro další výstavbu, což by bylo velkým přínosem pro rozpočet města v jeho příjmové části. O záměru prodloužení ulice Vaníčkova a stavebnímu bloku v této lokalitě můžeme nalézt informace například v územním plánu města Ústí nad Labem, který platí již více než deset let.