Dotaz Ústecký deník 10. 3. 2011 8:34: Petr Sochůrek

10.03.2011
Dobrý den,
na redakci Ústeckého deníku se obrátil čtenář, který si na městské komunikaci poškodil disk u kola auta.

1) Co musí čtenář předložit, když chce požádat město o odškodnění?
2) Kam se má obrátit?
3) Je proti těmto škodám město pojištěné?
4) Jaká jsou kriteria pro označení výtluku na silnici dopravní značkou. Jak úředníci postupují při umístění výstražné dopravní značky?

Odpověď 10. 3. 2011
Dobrý den, přeposílám odpověď Odboru dopravy
Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích „musí řidič předvídat, jet tak aby mohl kdykoli před překážkou zastavit. Musí také rychlost vozidla přizpůsobit stavu a povaze vozovky, svým schopnostem a povětrnostním vlivům“.

1. Poškozený řidič při vzniku škody by měl kontaktovat správce komunikace, jinak PČR. Musí dojít k posouzení závady a fotodokumentaci.
2. S žádostí o náhradu se pak obrací na příslušného správce komunikace a to může být MmÚstí, Ústecký kraj, či ŘSD, popřípadě další subjekt – parkoviště u marketů, nebo příjezdy k různým podnikům mívají své vlastníky. K žádosti, která se píše volnou formou, připojuje protokol od PČR, a dokladuje výši škody, o jejíž náhradu žádá – účet z pneuservisu, či jiné opravny.
3. Ano město je proti těmto škodám pojištěno.
4. V případě zjištění, či nahlášení výtluku zajišťuje správce komunikace jeho označení, v případě Magistrátu tuto činnost zajišťuje společnost AVE Ústí s.r.o. , která na základě smlouvy drží nepřetržitou pohotovost. U osazených značek pořizují fotodokumentaci, která je následně k dispozici u správce.
5. K poškození disku, pneumatiky může také dojít najetím do propadlého, či nesprávně usazeného dalšího zařízení na komunikaci. Kanály, poklopy šachet, hydranty a jiné. Za tyto závady je pak zodpovědný vlastník zařízení – SČVK, Dalkia, RWE, Tepelné hospodářství, Rozvod tepla, O2 a další.