image

5+2 12. 3. Ondřej Kůs

17.03.2014
DOTAZ:

Dobrý den,
Národní památkový ústav podal návrh na prohlášení správní budovy Spolchemie za kulturní památku. V rámci řízení se k tomu vyjadřoval i orgán státní památkové péče ústeckého magistrátu.

1) Podpořil tento návrh?
2) Poprosím i o zdůvodnění stanoviska magistrátu.

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb
1. Ano, podpořil, vyjádření na MK ČR ze dne 3. 5. 2013
2. Správní budova Spolchemie byla postavena na přelomu 20. – 30. let 20. století známou drážďanskou firmou Lossow a Kühne. Budova je nejmonumentálnější expresionistickou stavbou na českém území, v době vzniku byla dokonce nejvyšší výškovou budovou v Československu. Budova již v době svého vzniku byla považována za jednu z ústeckých dominant a tou zůstává i v současnosti. Na svoji dobu byla budova vybavena nejmodernější technikou, z níž je zejména důležitý jeden z mála dodnes používaných oběžných výtahů v České republice (paternoster). Také další mobiliární vybavení budovy (skříně, svítidla) doplňují reprezentativní interiéry budovy a jsou jedinečnou ukázkou sladění detailu s celkovým modernistickým duchem budovy. Z tohoto důvodu je též důležité kromě samotné budovy chránit i její dochované vnitřní vybavení.
Předmětná budova svým významem tak přesahuje nejen rámec Ústeckého kraje, ale i České republiky, jedná se tak podle našeho názoru o významný doklad historického vývoje, životního způsobu a vývoje společnosti, a tím objekt pro svoji hodnotu historickou a uměleckou splňuje podmínky pro prohlášení za kulturní památku.