image

MfDnes 10.2. Jan Horák

11.03.2014
DOTAZ:

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na poškození lipové aleje u hřbitova ve Skoroticích, k níž došlo při provádění stavby Parkovací stání na části p.p.č. 40/1 v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem. Odbor životního prostředí v této souvislosti provádí šetření, v této věci bych se chtěl zeptat na následující:

1. V jaké fázi je šetření odboru v této věci?
2. Už má odbor k dispozici od zhotovitele stavby podklady ke stavbě? Kdy o tyto podklady odbor požádal?
3. Lze říci, u kolika stromů jsou poškozeny kořeny?
4. Pokud na základě šetření odboru bude zahájeno správní řížení o pokutě podle zákona o ochraně přírody a krajiny, jaká je horní hranice možné pokuty v tomto řízení?

Chtěl bych požádat o odpovědi do úterý 12 hodin. Děkuji, Jan Horák, MfD

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru životního prostředí
1. V současné době MmÚ OŽP shromažďuje podklady případného správního řízení. Momentálně čekáme na oficiální sdělení investora stavby, kdo stavební činnosti prováděl a na předání příslušných podkladů potřebných k zahájení správního řízení (např. smlouva o dílo, stavební deník apod.). Mezitím byl vypracován soudním znalcem posudek, který již byl MmÚ OŽP doručen.

2. Doposud tyto podklady k dispozici nemáme. Požádáno o ně bylo dne 18. 2. 2014.

3. Jedná se o poškození 10 stromů z toho 8 exemplářů lípy velkolisté, 1 ex. jírovce maďalu a 1 ex. vrby jívy.

4. Maximální výše pokuty činí 1 milion Kč.