image

Dotaz Ústecký deník, 28. 5. 2012 Jitka Hadašová

30.05.2012
DOTAZ:

prosím o informaci, kdy bude dokončeno sportoviště na Severní Terase, na kdy je plánována kolaudace a otevření.


Odpověď:

Stanovisko Odboru investic:
Stavba bude dokončena 31.7.2012. V průběhu srpna proběhne kolaudační řízení a po splnění všech připomínek dotčených orgánů státní správy se uskuteční slavnostní uvedení do provozu.