image

Právo 2. 1. Karel Otcovský

03.01.2013
DOTAZ:

Jak se v Ústí nad Labem projevila amnestie v oblasti využívání odsouzených na obecně prospěšné práce?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření Městské policie
V rámci obecně prospěšných prací bylo ve městě využíváno 72 lidí. Podíleli se zejména na údržbě a úklidu. První pracovní den roku nás probační a mediační služba informovala, že vzhledem k amnestii, je už nemůžeme využívat.