image

Dotaz MF Dnes 31. 5. 2011: Lucie Chlebná

01.06.2011
Dobrý den,
prosím o odpovědi k poplatkům za odpad.
1. Ústečané v těchto dnech do schránek dostali informační leták o poplatku za odpad. Kolik tato informační akce město stála? Kolik letáků bylo zhruba doručeno?
2. Jakými dalšími způsoby bude město o znovuzavedení poplatku dál informovat?
3. Jak vysoké mají být celkové náklady na informační kampaň spojenou s poplatky za odpad?
4. Není to moc v provonání s tím, kolik chce město na samotných poplatcích za odpad získat?
5. Pokud se nemýlím, panTajemník Nergl mluvil na zastupitelstvu o tom, že v září, na samý závěr kampaně, se budou opozdilcům, kteří ještě nezaplatili, rozesílat složenky. Nebylo by jednodušší a levnější rozeslat složenky v předstihu do všech domácností?


Odpověď:
Ad 1. Město za vytištění a doručení letáků do všech schránek domácností v našem městě zaplatí 85 tis. Kč
Ad 2. Finanční odbor Magistrátu města Ústí nad Labem zatím o poplatku informovalo občany způsoby:
-dne 3.3.2011 v Ústeckém deníku
-dne 10.3.2011 v Mladé Frontě dnes
-dne 31.3.2011 v Ústeckém deníku
-v dubnu 2011 v č.2 Naše Ústí
-21.4.2011 Sedmička
-na www města je podrobná informace uvedena na 3 místech
-na www MO rovněž podrobná informace
b) dne 17.3.2011 jsem osobně se zúčastnil jednání Klubu seniorů kde přítomní obdrželi letáky s písemnou informací+formulář Oznámení… a požádal jsem je o spolupráci při informování seniorů v našem městě,
c) dne 23.3.2011 na poradě tajemníků městských obvodů byla dále rozpracována spolupráce při informování občanů a přebírání od občanů formulářů s Oznámením…
d) na vrátnici Magistrátu i MO – včetně evidence obyvatel MO jsou pro občany písemné informace včetně formuláře Oznámení…
e) dne 21.3.2011 jsem pro Český rozhlas namluvil informaci o tomto poplatku
f) občané dostávají potřebné odpovědi na telefonické, e-mail i osobně kladené otázky
g) v dubnu nebo květnu občané obdrželi Městské noviny s informací i formulářem
h) poslední dny v květnu do všech schránek domácností na území města byly doručeny obálky s informacemi a formulářem. Všechny zaměstnance MmÚ jsem požádal o zpětnou vazbu, zda tuto informaci do schránky svého bytu obdrželi – z dosavadních zpětných reakcí lze dovodit, že Česká pošta obálky do všech domácností doručila.

Obdobné informace byly zveřejňovány i jiným způsobem.

k otázce 2 – kompletní informovanost je dostatečná. Budeme i nadále v informační kampani pokračovat.

Ad 3. Kromě výše zmíněných nákladů 85 tis. Kč nepředpokládáme v nejbližší době další výdaje.

Ad 4. Město má pro rok 2011 rozpočtované (předpokládané) příjmy z tohoto poplatku 38,8 mil. Kč. Informovanost se městu i občanům určitě vyplatí. Pokud občané zaplatí včas a ve správné výši nebude muset město vynakládat další výdaje na upomínání a vymáhání.

Ad 5. Složenky budou zasílány těm občanům, kteří na inkasní odd. doručí písemné oznámení s uvedením, že chtějí zaplatit složenkou, kterou obdrží od magistrátu.