image

Dotaz Ústecký deník 14. 3. 2011 11:13: Janni Vorlíček

15.03.2011
Dobrý den,
Posílám své otázky ohledně Městských sadů.

1) Kolik stála údržba parku před rekonstrukcí a revitalizací (např. roky 2007, 2008, 2009, 2010?
2) Kdo, která firma (fakticky - byla-li subdodavatelem), dodal do parku zeleň?
3) Počítá se do budoucí údržby i nedozděné zdi okolo výrobního podniku, mezi dráty se totiž dobře budou dávat odpadky, nebo jsou nedozděné zdi, omotané drátem umělecký záměr?

Odpověď 15. 3. 2011
Dobrý den
1)– rok 2007 – udržoval ÚMO – město. Vzhledem k tomu, že v tomto období nebylo objednáváno konkrétní území Městských sadů, ale větší územní celky, je třeba počítat s časem na zpracování.
2) Odbor investic: Zhotovitel není povinen informovat investora o svých subdodávkách.
Zhotovitel zadal (nezávisle na investorovi akce) subdodávku na sadové úpravy firmě R. Müller. Veškeré činnosti související s výsadbou byly provedeny v souladu s požadavky Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) a České inspekce životního prostředí (ČIŽP).
3) týká-li se dotaz „gabionových stěn“, tak ty jsou součástí Městských sadů a vztahuje se tudíž na ně i údržba.
Jedná se architektonický prvek, který navrhl generální projektant. Prázdné gabionové koše jsou koncipovány jakožto podpůrná konstrukce pro vysazené rostliny. Po dostatečné vegetativní době rostliny obrostou koše a vytvoří „přírodní stěnu“.