Dotaz Ústecký deník 3. 6. 2011: Janni Vorlíček

03.06.2011
Dobrý den,

Do kolikátého ještě bude vyvěšen návrh územního plánu, kdy bude projednávání, do kdy je možné posílat připomínky a hlavně, co se bude po projednání dít dál? Díky za odpovědi, stačí krátce a heslovitě.

Odpověď:
1) Návrh územního plánu bude vystaven do 15. 6. 2011 (od 16. 5. 2011) a to na webových stránkách města (možnost interaktivních dotazů k jednotlivým pozemkům z hlediska navrhovaného funkčního využití), v informačním středisku města v přízemí paláce Zdar (mapové podklady) a v konzultačním středisku na odboru územního plánování a správy majetku v 6. patře, kancelář č. 604. Zde jsou k dispozici pracovníci odboru, kteří jsou připravení Ústečanům zodpovědět jejich dotazy a případně pomoci s vyplnění jejich námitky či připomínky.

2) Veřejné projednávání návrhu územního plánu Ústí nad Labem bude ve středu 15. června od 15 hodin ve velkém sále Kulturního domu. Součástí veřejného projednávání bude odborný výklad zpracovatele.

3) Nejpozději na veřejném projednávání má veřejnost (připomínky) a vlastníci pozemků (námitky) či zástupce veřejnosti (námitky) možnost uplatnit námitky a připomínky k návrhu.

4) Následně budou námitky a připomínky podrobeny posouzení dotčených orgánů, zpracovatele a pořizovatele a zpracován návrh rozhodnutí o jejich vypořádání. O vypořádání rozhoduje zastupitelstvo města při vydání nového územního plánu.