image

Deník 1. 8. Janni Vorlíček

02.08.2013
DOTAZ:
Zajímá mě, zda a kdy byl po rekonstrukci zkolaudován objekt v Truhlářově ul. 526 – Dětský domov na Střekově. Co stavba obsahovala a jaký je způsob jejího využití. Předem děkuji za odpověď.

ODPOVEĎ:

Vyjádření stavebního odboru
o Dne 21.11.2003 bylo Magistrátem města Ústí nad Labem – stavebním odborem vydáno pod č.j. SO/S/2839/03/Kul stavební povolení (Právní moc 12.12.2003)
na stavbu: „ Přístavba a stavební úpravy objektu dětského domova, Ústí nad Labem – Střekov, ul. Truhlářova č. 16“.

o Dne 7.8.2007 bylo Magistrátem města Ústí nad Labem – stavebním odborem vydáno pod č.j. MM/SO/S/38545/2007/Doš/44 kolaudační rozhodnutí (Právní moc 10.8.2007)
na výše citovanou stavbu.

Stavba obsahovala:
o Přístavba: 1.NP - stravovací úsek, hyg. zázemí pro personál, prádelna, úklidové komory, žehlírna, šatna pro zaměstnance, botárna. 2.NP – 3 kanceláře, 2 rodinné buňky s hyg. zázemím, dílna pro ruční práce, denní místnost, společenská místnost, sklad DKP, WC pro zaměstnance, úklid komora. 3.NP – rodinné buňky, prostor pro dozor, komora, ložnice a WC pro imobilní. 4.NP - rodinná buňka, izolace s hyg. zařízením, prádelna, 2 sklady, kancelář s WC, hala.
o Stavební úpravy stáv. objektu: dispoziční změny, výměna schodiště, oprava krovu, zateplení fasády, přeložení střešní krytiny, nové rozvody vnitřních instalací, oprava výměníkové stanice.

Jako způsob využití stavby je v katastru nemovitostí objekt veden jako stavba občanského vybavení (tzn. stavba pro služby, tělesnou výchovu a rekreaci, kulturu, zdravotnictví a sociální péči, předškolní zařízení, školství a učiliště, vědu a výzkum apod.)