image

Dotaz Ústecký deník 7.7.2011: Jitka Hadašová

15.07.2011
Dobrý den,
prosím o informaci ke stavebnímu povolení ze dne 18.5.2011 (č. spisu 27745/2011, č. jednací MM/SO/S/46268/2011/Mat):
Stavební úřad vydal povolení na stavbu opěrné zdi a zídky na částech pp. č. 225/3, 225/4, 231 a 232/1 k.ú. Čeřeniště. Stavba při tom přehradí jedinou zpevněnou cestu a tím i přístup motorovými vozidly k sousední nemovitosti. Proč to stavební úřad nevzal v úvahu? Šetřil příslušný pracovník věc na místě a přesvědčil se, že jiná cesta v této lokalitě skutečně není? Vyjadřovali se k věci hasiči, kteří by se v případě, že by "odříznutá" nemovitost začala hořet, k ní vůbec nedostali?

Odpověď:
Stavební úřad rozhodl o umístění a provedení stavby "Opěrné zdi a zídky na částech p.p.č. 225/3, 225/4, 231 a 232/1 k.ú. Čeřeniště" na základě provedeného místního šetření a po posouzení všech námitek účastníků řízení. Proti tomuto rozhodnutí podal v zákonné lhůtě odvolání účastník řízení. Vsoučasné době jsou účastníci řízení vyrozuměni s tímto odvoláním, dostali lhůtu k vyjádření a poté se rozhodnutí s celou spisovou složkou odešle nadřízenému orgánu, který ve věci rozhodne. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí nenabylo právní moci, v důsledku odvolání a řízení se tudíž stále vede = ve věci nebylo pravomocně rozhodnuto, nemůže se a nebude k věci podávat podrobnější informace.
Pro úplnost se podotýká, že k zásahu hasičů je splněna vyhláška 501/2006 Sb., tj. vše je v souladu se zákonem a dále že kolem inkriminovaných pozemků vede veřejná komunikace ve vlastnictví obce, na kterou se může kdokoliv připojit, aniž by musel používat pozemek jiného vlastníka bez věcného břemene.