image

Dotaz, TV Prima Family, 21. 5. Lucie Prosková

29.05.2012
DOTAZ:

chci Vás požádat o několik informací ke změně územního plánu v městské části Klíše. Respektive na pozemcích pod kopcem Střížák, kde dnes stojí dětské hřiště.

1. Kdy město pozemek, na kterém stojí hřiště prodalo? A za jakým účelem?
2. Jako co je dnes pozemek vedený v novém územním plánu?
3. Bude město ještě rozhodovat o možné výstavbě rodinného domu na tomto pozemku?


Odpověď:

Vyjádření odboru územního plánování a správy majetku a stavebního odboru
1. Pozemek prodal ÚMO město
2. BI – plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské
3. Dotaz je nekonkrétní. Mohlo by jít o stavbu RD, která je momentálně předmětem veřejné vyhlášky s datem veřejného projednávání 19. 6. 2012. Územní řízení je veřejné, a tedy bude veřejně projednáváno. Každý se může zúčastnit v případě, že jeho zájmy stavbou mohou být dotčeny.