Kontakty


Jméno Pozice Č. dveří Linka
Archiv města Ústí nad Labem
Karlíček Petr, Mgr., Ph.D. ředitel archivu VII
Archiv města Ústí nad Labem > oddělení historického archivu
Hladíková Věra, PhDr. vedoucí oddělení II 475271384
Kešnerová Stanislava archivářka II 475271385
Mahnert Lukáš, Mgr. archivář II. B 475271508
Pieňkosová Jitka archivářka III
Archiv města Ústí nad Labem > oddělení spisového meziarchivu
Patráková Helena, Mgr. vedoucí oddělení 909 475271588, 721900037
Pilařová Danka archivářka 910 475271582
Finanční odbor
Jakubec Rudolf, Ing. vedoucí finančního odboru 509 475271670
Finanční odbor > oddělení inkasní
Hartmanová Martina pověřená vedením inkasního oddělení 225 475271575
Caninec Tereza, Bc. inkasní referent 202 475271594
Krištofová Hana inkasní referent 226 475271596
Matějů Šárka, Bc. inkasní referent 203 475271551
Noskeová Michaela inkasní referent 226 475271396
Součková Zuzana inkasní referent 204 475271597
Zimmertová Michaela inkasní referent 226 475271396
Finanční odbor > oddělení rozpočtu
Piknerová Hana, Ing. vedoucí oddělení rozpočtu 511 475271677
Guerrerová Lucie, Bc. rozpočtář 505 475271684
Lžičařová Ivana rozpočtář 512 475271657
Stříbrná Simona, Ing. rozpočtář 505 475271684
Finanční odbor > oddělení účetnictví
Kažimírová Jindřiška vedoucí oddělení účetnictví 515 475271673
Hluchá Eva účetní - HIM 504 475271685
Hyhlanová Jana účetní - pokladny 502 475271689
Kohlertová Alena účetní - příjmy 504 475271685
Píšová Simona účetní výdajového účtu 502 475271672
Valušková Pavlína účetní - VHČ 512 475271687
Vorlíčková Markéta finanční účetní 513 475271675
Finanční odbor > podřízeni vedoucímu
Červinková Šárka, DiS. asistentka vedoucího odboru 510 475271679
Egrtová Jana metodik daní a poplatků 503 475271686
Urban Miroslav, Ing. metodik 532 475271442
Kancelář primátora
Gloserová Dana, Bc. vedoucí odboru 316 475271774
Kancelář primátora > podřízeni vedoucímu
Danda Milan, Bc. referent PR 318 475271126
Hubáčková Gabriela referent 316 475271520
Krejčová Kateřina, Mgr. referent krizového a havarijního plánování 142
Macová Romana tisková mluvčí 315 475271469
Nedvídková Kateřina zapisovatelka RM/ZM 304 475271531
Pešková Lenka sekretariát 309 475271770
Procházková Jana, Ing. asistentka primátora 306 475271776
Rouč Karel, PhDr. tiskový referent 315 475271678
Svozilová Lucie informátorka recepce 3.p. 475271778
Šmídová Lenka sekretariát 303 475271430
Wagnerová Liana, Bc. sekretariát 312 475271251
Kancelář primátora > řízeni primátorem
Kimmerová Iva, Ing. vedoucí oddělení ZS ITI 319 475271522
Čavdarová Květoslava, Ing. referent oddělení ZS ITI
Šrédlová Zdeňka, Ing. referent oddělení ZS ITI
Valášek Vladimír, Ing. referent krizového a havarijního plánování 142 475271552
Kancelář tajemníka
Habrová Romana, Mgr. vedoucí kanceláře tajemníka 322 475271664
Kancelář tajemníka > metodicko provozní oddělení
Tůma Martin Jan, Bc. metodik spisové služby 375 475271513
Dalihodová Andrea metodik IS 320 475271378
Jakub František energetik 289 475271331
Kymlička Jan asistent tajemníka pro IT 321 475271467
Pucová Lenka referent 380 475271839
Šťástková Michaela referent 333 475271534
Kancelář tajemníka > oddělení kontroly
Černá Ivana vedoucí oddělení kontroly 342 475271570
Brožová Zdeňka, Mgr. referent kontroly 340 475271455
Hřibová Ivana referent kontroly 340 475271458
Pašková Eva referent kontroly 335 475271453
Šmídová Jitka referent kontroly 339 475271456
Kancelář tajemníka > oddělení personální
Veselá Pavla, Bc. vedoucí oddělení 323 475271671
Doubková Jitka personalistka 324 475271772
Hácová Petra referent vzdělávání 326 475271760
Pražanová Jarmila mzdová účetní 327 475271825
Štolbová Pavlína referent odměňování 325 475271769
Kancelář tajemníka > podřízeni vedoucímu
Gloserová Barbora asistent, ekonom 384 475271763
Kovárníková Ivana referent petic a stížností 334 475271452
Odbor dopravy a majetku
Dařílek Dalibor, Ing. vedoucí odboru 121 475271843
Odbor dopravy a majetku > oddělení evidence majetku
Fišer Michal referent majetku 105 475271459
Hlávka Petr, Ing. vedoucí oddělení 124 475271462
Holý Josef ekonom 101 475271885
Röhrlová Romana, Ing. referent majetku 126 475271887
Skokanová Tereza referent majetku 126 475271851
Odbor dopravy a majetku > oddělení silničního správního úřadu
Aksenowa Petra, Ing. referent SSÚ 114 475271586
Bauerová Jana referent SSÚ 113 475271862
Hofmanová Markéta, Bc. referent SSÚ 118 475271861
Kočová Radka, Bc. referent SSÚ 128 475271855
Pavelka Jan, Bc. vedoucí oddělení SSÚ 127 475271880
Sokolová Sabina, Bc. referent SSÚ 109 475271391
Šípková Lucie, Bc. referent SSÚ 109 475271840
Zemanová Lucie, Bc. referent SSÚ 118 475271374
Odbor dopravy a majetku > oddělení údržby majetku
Vlček Roman vedoucí oddělení 116 475271857, fax: 475271850
Frišová Kateřina provozní technik 120 475271461
Hamsa Ladislav provozní technik 111 475271488
Hodný Jan provozní technik 104 475271820
Hon Gabriela provozní technik 110 475271352
Hubená Leona provozní technik 120
Kittler Ladislav provozní technik 111 475271391
Leskota Antonín provozní technik 120 475271468
Málek Josef provozní technik 117 475271866
Novák Pavel vedoucí provozního úseku 103 475271863
Trup Jan provozní technik 117 475271466
Uličná Klára, DiS. provozní technik 104 475271856
Odbor dopravy a majetku > podřízeni vedoucímu
Pleschingerová Hana referent - BESIP, agenda odboru 122 475271842
Rokos Rostislav správce lesů 105 475271797
Veselý Jaromír, Ing. arch. cyklo-koordinátor 120 475271391, 777831538
Odbor hospodářské správy
Červenka Zdeněk, Ing. vedoucí odboru 293 475271732
Odbor hospodářské správy > oddělení ekonomicko majetkové
Kašparová Radka, Bc. vedoucí oddělení 234 475271789
Budková Lenka ekonom VHČ 246 475271342
Hambálková Jaroslava skladnice, nákupčí 242 475271353
Madejová Ludmila příjmová pokladní 232 475271841
Müllerová Stanislava výdajová pokladní 231 475271780
Piroutková Helena správce majetku 236 475271254
Ulrichová Pavla správce majteku 236 475271780
Odbor hospodářské správy > oddělení obslužných činností
Bartošová Anna vedoucí oddělení 294 475271787
Červinková Dana administrativní a spisový pracovník 296 475271557
Nicuritová Marcela informátorka 001 475271874
Ouda Jiří vedoucí úseku autodopravy 603463712
Petrů Otakar řidič 602155804
Pocnar Milan řidič 725722365
Puchrová Jiřina ústředna 285 475271110
Skořepová Lenka informátorka 001 475271874
Stibingerová Kristýna administrativní a spisový pracovník 206 475271785
Tomášková Pavla administrativní a spisový pracovník 296 475271557
Trněná Pavlína podatelna 296 475271785
Vodseďálková Jana referent rozmnožovač 292 475271815
Vondrysková Zdeňka podatelna 285 475271110
Odbor hospodářské správy > oddělení správy budov
Žižka Roman vedoucí oddělení 233 475271786
Beneš Josef hlídač 475271890
Čížková Martina uklízečka 244 475271273
Friš Jaroslav hlídač 475271890
Hartl Jan údržbář S026 475271823
Horváthová Lucie uklízečka 244
Jehličková Věra uklízečka 291 475271264
Kapička Václav hlídač v podzemních garážích 475271890
Korec František hlídač 475271890
Kostečka Jiří vedoucí úseku údržby S026 475271823
Kroková Denisa uklízečka 244 475271273
Kroková Ema vedoucí úklidů II 244 475271273
Kvasnička Pavel údržbář S026 475271823
Lucáková Edita uklízečka 291 475271264
Madej Jan údržbář S026 475271823
Pekař František hlídač 475271890
Pitel Zdeněk hlídač S026 475271823
Prachař Ladislav hlídač 475271890
Ptáček Jaroslav hlídač 475271890
Rejzlová Petra vedoucí úseků úklidů I 291 475271264
Sedláčková Marcela uklízečka 291 475271264
Šebková Jaroslava uklízečka 244 475271264
Škrabáková Eva uklízečka 244 475271264
Španiel Jaroslav hlídač 475271890
Tomášková Kristýna uklízečka 291 475271264
Zápotocký Miroslav hlídač 475271890
Odbor investic a územního plánování
Šartnerová Eva, Ing. vedoucí odboru 516 475271764
Odbor investic a územního plánování > oddělení GIS
Bukvička Tomáš, Ing. správce GIS 602 475271652
Holá Markéta, Ing. správce GIS 602 475271660
Odbor investic a územního plánování > oddělení městského architekta
Pospíšil Martin, Ing. arch. architekt 605 475271358
Odbor investic a územního plánování > oddělení přípravy a realizace investic
Klevarová Lenka vedoucí oddělení 521 475271816
Ušáková Jana, Bc. referent 524 475271612
Zatloukal Igor referent 523 475271818
Zíka Vít, Mgr. referent 523 475271834
Odbor investic a územního plánování > oddělení územního plánování
Nepivoda Pavel, Mgr. vedoucí oddělení 611 475271651
Bobrová Ivana, Ing. koncepční pracovník 610 475271767
Hejná Jana, Ing. koncepční pracovník 620 475271515
Hoffmann Petr, Ing. arch. koncepční pracovník 608 475271624
Pěnkavová Pavlína, Ing. koncepční pracovník 620
Petláková Martina, Ing. koncepční pracovník 610 475271250
Odbor investic a územního plánování > podřízeni vedoucímu
Černohorská Dana ekonom 524 475271810
Dvořák Pavel administrativně technický pracovník 519 475271667
Ederer Karel, Bc. referent památkové péče 522 475271884
Pavlíčková Pavla administrativní pracovník 615 475271512
Saletová Ivana sekretářka 517 475271583
Odbor kultury, sportu a sociálních služeb
Kohl Martin, Ing. vedoucí odboru 287 475271344
Odbor kultury, sportu a sociálních služeb > podřízeni vedoucímu
Čmejlová Martina, Bc. referent pro oblast kultury 249 475271345
Jaremová Lenka, Mgr. referent 312 475271255
Krčilová Gabriela, Bc. referent pro oblast sportu 249 475271688
Popelková Klára ekonom, sekretářka 286 475271343
Selingerová Dana, Ing. referent 251 475271517
Šmilauerová Šárka referent pro oblast nestátních sociálních služeb 252 475271360
Štrymplová Linda, Ing. referent pro oblast kultury 288 475271584
Vavřičková Renáta referent pro oblast nestátních sociálních služeb 250 475271119
Veselá Pavlína referent pro oblast sportu 248 475271576
Odbor městských organizací a školství
Müllerová Jana, PhDr. vedoucí odboru 220 475271799
Odbor městských organizací a školství > oddělení ekonomiky příspěvkových organizací
Sottnerová Jitka, DiS. vedoucí oddělení 208 475271869
Budilová Petra, DiS. ekonom 207 475271511
Strnad Aleš ekonom 210 475271845
Odbor městských organizací a školství > podřízeni vedoucímu
Hanzalíková Pavla referent 215 475271361
Křížová Jana, Bc. referent 215 475271243
Martinů Lucie referent 215 475271243
Šupková Jana sekretářka 221 475271798
Odbor městských organizací a školství > provozně technické oddělení
Jakoubková Radka, Ing. vedoucí oddělení 217 475271587
Gothová Bohumila ekonom 212 475271451
Hadravová Radka referent 211 475271447
Majtánová Jana referent 213 475271297
Mokrý Tomáš technik 219 475271836
Palaščáková Zuzana referent 212 475271516
Podhajská Hana referent 222 475271867
Poleník Stanislav, Ing. referent 218 475271247
Roštejnská Rozálie referent 205 475271876
Sedláček Břetislav technik 214 475271298
Odbor přestupkových agend
Konečná Lucie, Ing. vedoucí odboru 187 475271761
Odbor přestupkových agend > oddělení dopravních nehod
Rosenkrancová Marcela, Bc. vedoucí oddělení dopravních nehod 170 475271537, fax: 475271489
Bolina Václav referent oddělení dopravních nehod 172 475271346
Drábková Martina referent oddělení dopravních nehod 156 475271116
Feltlová Veronika, Bc. referent oddělení dopravních nehod 157 475271690
Kabátníková Markéta, Bc. referent oddělení dopravních nehod 171 475271529
Krumbholcová Eliška, Ing. referent oddělení dopravních nehod 171 475271695
Mansfeld Josef referent oddělení dopravních nehod 169 475271112
Pučelík Tomáš, Bc. referent oddělení dopravních nehod 169 475271382
Virtová Markéta referent oddělení dopravních nehod 156 475271819
Wáwrová Michaela, Bc. referent oddělení dopravních nehod 172 475271346
Odbor přestupkových agend > oddělení kamerového systému
Tomanová Marcela vedoucí odd. kamerového systému 180 475271380
Andrlová Martina, Bc. referent oddělení kamerového systému 160 475271283
Dymáková Michaela referent oddělení kamerového systému 155 475271782
Habartová Hana, Bc. referent oddělení kamerového systému 181 475271463
Hartmanová Nikola, Bc. referent oddělení kamerového systému 160 475271457
Hossingerová Alena, Bc. referent oddělení kamerového systému 161 475271373
Macháčková Dagmar referent oddělení kamerového systému 159 475271381
Migulská Renata referent oddělení kamerového systému 181 475271530
Musilová Lenka referent oddělení kamerového systému 159 475271124
Pomahačová Petra referent oddělení kamerového systému 161 475271464
Šilhartová Monika, Bc. referent oddělení kamerového systému 158 475271496
Vondráková Alena referent oddělení kamerového systému 158 475271496
Odbor přestupkových agend > oddělení přestupků
Rysová Romana, Bc. vedoucí oddělení 378 475271443, fax:475 271 559
Balšánková Kateřina referent oddělení přestupků 336 475271379
Fišerová Naděžda referent přestupků 337 475271581
Fryčová Veronika referent přestupků 338 475271493
Marková Vladana, Bc. referent přestupků 336 475271454
Růžičková Barbora, Bc. referentka 338 475271493
Sykorová Petra referent přestupků 338 475271493
Žabková Ivana referent přestupků 377 475271291
Odbor přestupkových agend > podřízeni vedoucímu
Bílková Marcela, Bc. asistentka vedoucí odboru, ekonom 188 475271432
Horáčková Dana ekonom 245 475271788
Netrhová Iva referent, spisový pracovník, archivářka 168 475271347
Odbor sociálních věcí
Šťastná Ivana, Ing. vedoucí odboru S723 475271723
Odbor sociálních věcí > oddělení náhradní rodinné péče
Tůmová Petra, Mgr. vedoucí oddělení 424 475271730
Dvořáková Eva, DiS. sociální pracovník NRP 416 475271768
Jiskrová Lada, Mgr. sociální pracovník NRP 421 475271713
Králová Michaela, Mgr. sociální pracovník NRP 415 475271388
Krnáčová Michaela, Bc. sociální pracovník NRP 418 475271282
Křížová Dana, Bc. sociální pracovník NRP 417 475271281
Nesilovská Julie, Ing. sociální pracovník NRP S741 475271282
Petrová Lucie, Bc. sociální pracovník NRP 423 475271714
Polášková Veronika, Bc. sociální pracovník NRP 414 475271387
Sandmanová Jana, DiS. sociální pracovník NRP 422 475271389
Odbor sociálních věcí > oddělení sociální prevence
Bejčková Blanka, Mgr. vedoucí oddělení S619A 475271390
Adámek Smetanová Romana, Mgr., DiS. kurátor pro děti a mládež S616 475271316
Dembická Veronika, Mgr., DiS. kurátor pro děti a mládež 609 475271781
Dlouhá Alena, Bc. kurátor pro děti a mládež S618 475271301
Hamalčíková Lucie, Mgr. kurátor pro děti a mládež 615 475271313
Hyhlanová Ludmila, Bc. kurátor pro děti a mládež S614 475271314
Chalupová Pavla, Bc. kurátor pro děti a mládež S612 475271310
Martincová Ivana, Bc. kurátor pro děti a mládež S613 475271311
Martincová Nikola, Bc. kurátor pro děti a mládež S611 475271279
Ponikelský Josef, Mgr. kurátor pro děti a mládež 617 475271312
Savková Gabriela, Bc. kurátor pro děti a mládež S610 475271315
Odbor sociálních věcí > oddělení sociální práce
Jeřábek Jakub, Bc. vedoucí oddělení 600 475271300
Dobrovolný Roman, Bc. kurátor pro dospělé 619C 475271309
Fišerová Dana, Bc. sociální pracovnice 620 475271305
Macáková Romana referentka 524 475271739
Morávková Petra, Mgr. sociální pracovnice 602 475271304
Stránská Jitka, DiS. sociální pracovnice 619B 475271252
Šteinerová Alena, Bc. kurátorka pro dospělé 621 475271317
Štěrbová Andrea, DiS. sociální pracovnice 601 475271139
Odbor sociálních věcí > oddělení sociálně právní ochrany dětí
Černá Pavla, Mgr. vedoucí oddělení 501 475271734
Balšánková Jitka, Bc. sociální pracovník OSPOD 521 475271736
Bartošová Adéla, Bc. sociální pracovník OSPOD 518 475271794
Borovička Jindřich, Bc. sociální pracovník OSPOD S508 475271719
Hejdová Veronika, Bc. sociální pracovník OSPOD 519 475271715
Kalinová Martina, Bc. sociální pracovník OSPOD 518 475271783
Kernerová Sabina, Mgr. sociální pracovník OSPOD S520 475271731
Kukla Matěj, Bc. sociální pracovník OSPOD S509 475271726
Malinovská Monika sociální referent S733 475271733
Mitscherlingová Věra, Mgr. sociální pracovník OSPOD S504 475271735
Novotný Oldřich, Bc. sociální pracovník OSPOD S512 475271790
Ocásková Lucie, Bc. sociální pracovník OSPOD 517 475271386
Pokorná Daniela, Mgr. sociální pracovník OSPOD S522 475271727
Šlosarová Simona, Bc. sociální pracovník OSPOD S523 475271729
Tautermanová Blanka, Bc. sociální pracovník OSPOD S517 475271716
Vojtěchová Veronika, Bc. sociální pracovník OSPOD S510 475271784
Wagner Kateřina, Bc. sociální pracovník OSPOD S507 475271718
Zelenka Tomáš, Bc. sociální pracovník OSPOD S516 475271717
Odbor sociálních věcí > podřízeni vedoucí
Miková Jana ekonom odboru S721 475271721
Pšeničková Martina, Bc. asistent S722 475271722, fax: 475271724
Odbor strategického rozvoje
Dlouhý Martin, Ing. vedoucí odboru 518 475271659
Odbor strategického rozvoje > oddělení cestovního ruchu
Slawischová Hana, Ing. vedoucí oddělení 222 475271128
Balhar Přemysl, Bc. referent IS IS 475271883
Brzobohatá Nela, Ing. referent IS IS 475271871
Fajfrová Tereza, Bc. referent 223 475271514
Limburska Tereza, Bc. referent 222 475271661
Poslová Eva, RNDr. referent 223 475271525
Šváchová Markéta referent IS IS 475271700
Odbor strategického rozvoje > oddělení koncepcí
Sádlová Lucie, Ing. vedoucí oddělení koncepcí 530 475271253
Džuganová Barbora, Ing. referent 530 475271830
Kočí Tomáš, Mgr. referent 224 475271697
Kulhánková Kateřina, Bc. referent Jezera Milada 224 475271697
Ryvolová Andrea, Ing. referent 530 475271527
Stančík Daniel, RNDr., PhD. referent 530 475271523
Odbor strategického rozvoje > oddělení projektů a dotací
Pavlasová Jana, Ing. vedoucí oddělení projektů a dotací 528 475271121
Bičák Marek, Bc. referent 419 475271662
Jehličková Lucie, Bc. referent 419 475271137
Jiroušková Iveta, Ing. referent 528 475271121
Sedláková Tereza, Ing. referent 419 475271650
Slámová Zuzana, Ing. referent 419 475271662
Veinholdová Denisa, Ing. referent 419 475271662
Odbor strategického rozvoje > oddělení řízení ITI
Starý Jiří, Mgr. vedoucí oddělení 529 475271674
Kubjaková Michaela, Bc. referent 529 475271526
Potencová Nikola, Ing. referent 529 475271526
Odbor strategického rozvoje > podřízeni vedoucímu
Proftová Lucie asistentka, sekretářka 532 475271524
Skokanová Alžběta ekonom 531 475271658
Odbor životního prostředí
Karpíšková Simona, Ing. vedocí odboru 422 475271710
Odbor životního prostředí > oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností
Pihera Miroslav, Ing. vedoucí oddělení 414 475271708
Chleborádová Kristýna, Bc. referentka 424 475271737
Lepičová Jitka samostatný odborný referent 424 475271745
Nováková Barbora, Ing. samostatný odborný referent 424 475271707
Stránská Vladislava, Ing. referent odpadového hospodářství 425 475271705
Odbor životního prostředí > oddělení ochrany přírody, zemědělství a myslivosti
Peřinová Markéta, Mgr. vedoucí oddělení 143 475271744
Krunčíková Ida referentka 144 475271741
Nováková Jitka, Ing. referent 141 475271702
Šumová Michaela, Bc. referent 144 475271701
Zajícová Jana, Mgr. referent 141 475271703
Odbor životního prostředí > oddělení vodního hospodářství
Kolářová Stanislava, Ing. vedoucí oddělení 418 475271742
Jirotka Jiří, Ing. referent 416 475271668
Kaňková Linda, Ing. referent 415 475271129
Lípová Jana, Ing. referentka 415 475271738
Orgoníková Ilona, Ing. referentka 415 475271738
Žáková Jana, Ing referentka 417 475271740
Odbor životního prostředí > podřízeni vedoucímu
Krausová Martina ekonomka 423 475271704
Kučerová Marta asistentka odboru ŽP 423 475271709
Linzmayer Karel, MVDr. referent pro zajišťování veterinárních činností 142 475271706
Právní odbor
Studenovský Miloš, Mgr. vedoucí odboru 301 475271392
Právní odbor > oddělení správy pohledávek
Vítová Ivana, Mgr. vedoucí oddělení 371 475271260
Čechová Michaela, Bc. referent 370 475271303
Černá Ivana, ml. referent 374 475271791
Dufková Michaela referent 344 475271528
Filipová Veronika referent 369 475271444
Fromlová Darja referent 344
Korandová Jana, Mgr. vedoucí úseku vymáhání z pokut 368 475271519
Mrázková Ivana referent vymáhání z pokut 373 475271533
Páleníková Martina referent 367 475271598
Pánková Renata referent 374 475271720
Putna Zdeněk vedoucí úseku vymáhání poplatku za komunální odpad 372 475271302
Růžičková Šárka referent 374 475271536
Stožická Petra referent 373 475271399
Vintrová Marcela referent 367 475271598
Wolfová Vratislava, Bc. referent 370 475271653
Právní odbor > oddělení veřejných zakázek
Deutsch Dalibor, Ing. referent 366 475271319
Lysáková Kateřina, Bc. referent 365 475271318
Tínková Aneta, Ing. referent 365 475271510
Právní odbor > podřízeni vedoucímu
Chlapcová Ivana, Mgr. koordinovaná závazná stanoviska 350 475271448
Koutská Dana sekretářka, ekonom 300 475271449
Právní odbor > právní oddělení
Nováková Alena, Mgr. vedoucí právního oddělení 345 475271445
Kišš Miloslav, JUDr. právnik 347 475271446
Pojkar Jindřich, Mgr. právník 348 475271132
Správní odbor
Bejčková Kateřina, Mgr. vedoucí odboru 198 475271580
Správní odbor > oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Hanušová Monika, Ing. vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel S003 475271560
Nováková Petra referent EO, OP a CD S003 475271560
Blechová Jitka referent SPO S054 475271564
Čížková Romana referent EO, OP a CD S054 475271135
Faltýnková Kateřina referent EO, OP a CD S053 475271549
Jahelková Kristina referent EO, OP a CD S054 475271133
Jaskevičová Alena referent EO, OP a CD S053 475271569
Kapičková Táňa referent EO, OP a CD S054 475271134
Karbanová Eva referent SPO S054 475271567
Škovranová Linda referent SPO S053 475271561
Správní odbor > oddělení registru vozidel
Hirschová Lenka referent - registry vozidel 049 475271397
Hlaváčová Jana referent - technická způsobilost 049 475271397
Hocek Miloš referent - technická způsobilost 049 475271539
Lapková Romana referent - technická způsobilost 049 475271394
Mužná Petra referent 049 475271539
Šichová Dana referent - technická způsobilost 049 475271538
Ulrichová Eva referent - registry vozidel 049 475271538
Zrnová Jana referent 49
Živná Lucie referent 049 475271394
Správní odbor > oddělení registru řidičů
Čejková Helena, Bc. vedoucí oddělení 011 475271429
Crkal Zbyněk zkušební komisař 009 475271854
Hajko Jitka zkušební komisař 008 475271398
Hladík Jiří, Ing. zkušební komisař 8 475271398
Karalová Jana referent 020 475271882
Král František, Ing. zkušební komisař 009 475271854
Nováková Kateřina referent 19 475271546
Pipková Dana referent 010 475271521
Plzáková Zuzana referent 020 475271882
Provazníková Veronika referent 19 475271545
Vorlíčková Tereza referent 19 475271544
Správní odbor > oddělení správních činností
Holíková Lenka vedoucí oddělení S167 475271562
Boťová Daniela, Bc. referent S166 475271877
Fenčáková Markéta referent 136 475271846
Juhásová Růžena referent S166 475271280
Kohoutová Kateřina, Bc. referent S166 475271877
Olyšarová Denisa referent S137 475271838
Smržová Veronika referent SPO S166 475271280
Správní odbor > podřízeni vedoucímu
Vysoudilová Lucie referent správních činností a sekretářka 199 475271837
Stavební odbor
Hudeček Vlastimil, Ing. vedoucí odboru 413 475271747
Stavební odbor > oddělení stavebně správní
Filáčková Romana, Bc. vedoucí oddělení 410 475271757
Budilová Mlejnková Kamila, Ing. referent 405 475271749
Doškářová Lenka referent 409 475271756
Drábková Hana referent 406 475271754
Dvořáková Lenka referent 404 475271759
Evanová Radka referent 404 475271759
Jaklová Klára referent 406 475271692
Kaňková Miroslava referent 408 475271758
Kváčová Stanislava referent 405 475271696
Marešová Jana referent 407 475271460
Marušová Lenka referent 403 475271694
Müllerová Jitka, DiS. referent 408 475271698
Šulcová Hana referent 403 475271694
Teplíková Lenka referent 402 475271755
Váňová Lenka referent 402 475271750
Stavební odbor > podřízeni vedoucímu
Holubová Petra asistent, ekonom 412 475271748
Kalitová Michaela administrativní pracovník 401 475271693
Kašparová Věra administrativní pracovník 401 475271762
Vedení
Javorčák Jiří, Mgr. tajemník MmÚ 383 475271763
Nechybová Věra, Ing. 1. náměstkyně primátora 308
Ševcovic Michal, Mgr. 4. náměstek primátora
Tošovský Pavel, Ing. 3. náměstek primátora 311
Vlach Tomáš, Mgr. 2. náměstek primátora 302
Živnostenský odbor
Pecková Galina, Ing. vedoucí odboru 152 475271262
Živnostenský odbor > oddělení kontrolní a správní
Ulrich Vladimír, Bc. vedoucí oddělení 197 475271848
Herzina Jiří referent 138 475271249
Knězů Milan referent 194 475271796
Kvačkaj Ondřej, Bc. referent 138 475271860
Nováková Michaela referent 196 475271881
Prošková Eva referent 139 475271156
Svoboda Dalibor, Bc. referent 194 475271257
Vorreiter Josef referent 196 475271356
Živnostenský odbor > oddělení registrace podnikatelů
Bublová Martina vedoucí oddělení 191 475271246
Beck Jaroslav referent pro vedení živnostenského rejstříku a zpracování dat 192 475271242
Dienstpierová Dana referent 151 475271259
Mikulová Renata referent registrací 149 475271779
Moníková Marcela referent registrací 190 475271245
Vitverová Radka referent registrací 189 475271244
Živnostenský odbor > podřízeni vedoucímu
Kailová Alena sekretářka 153 475271261