image

Dotaz Ústecký deník 14. 4. 2011: Janni Vorlíček

14.04.2011
Dobrý den,
Vážený pane náměstku,
Město hyzdí celá řada domů, jež jsou v dezolátním stavu a zároveň představují nebezpečí pro své okolí. Nejvíce je to vidět na vjezdech do města, například ve Vaňově, nebo v Předlicích a Krásném Březně, viz Nový Svět. Jak město v těchto případech aktuálně postupuje, má na to nějaké plány, či seznamy takovýchto ostud města? Děkuji za odpověď.

Odpověď
Dobrý den
Odpověď, Jan Řeřicha, náměstek primátora
„Nedávno jsme ve spolupráci s městskou policií provedli kontroly v Předlicích a Krásném Březně a zjistili jsme, že je tu spousta ruin, z nichž některé jsou svému okolí nebezpečné, například dům na rohu ulic Marxova a Řeháčkova. Po rychlém jednání se stavebním jsme se dohodli, jak postupovat dál. Nejprve vznikl seznam zdemolovaných domů a výpis dosavadních kroků stavebního úřadu vůči jejich majitelům. Následně majitelé těchto nemovitostí budou neustále atakování výzvami k nápravě situace a hlavně pokutami za nečinnost. Pokud s tím majitel nic neudělá, necháme zpracovat na jednotlivé budovy posudek. Jestliže se ukáže nebezpečnost jakéhokoliv z posuzovaných domů, stavební odbor je podle zákona oprávněn nařídit demolici. Nadále už ovšem nebudeme vstupy do domů, jako jsou okna a dveře, nebo vybourané díry zazdívat, protože máme zkušenost, že za krátký čas někdo vyzdívky buď rozebere, nebo násilím vybourá. Nebezpečné domy zřetelně obeženeme páskou a umístíme tu plastové tabule s nápisem a zřetelným grafickým symbolem, upozorňujícím na nebezpečí tak, aby to pochopily i děti, jež si sem někdy chodí hrát. Stav objektů bude kontrolovat i městská policie, jež na to má dostatek lidí, na rozdíl od stavebního odboru. Jestliže dům, nebo jinou nebezpečnou budovu, nestrhne sám majitel, zdemoluje ji samo město. Potíž ovšem je, že takováto demolice může značně zatížit rozpočet. Město pak sice může konečné náklady za zdemolování nebezpečných objektů vymáhat, třeba soudní cestou, to ale neznamená, že při tom musí být vždy úspěšné. Tato opatření se rozhodně týkají všech ruin na území celého města. Závěrem bych rád dodal, že souběžně s tím město kontroluje, zda na neobyvatelné domy nepobírá někdo příspěvek na bydlení, což je také velice důležité.“