image

Dotaz Český rozhlas 19.5.2011: Gabriela Hauptvogelová

26.05.2011
Dobrý den,
několik Ústečanů připravilo petici „Nechceme losovačky“ (text v příloze). Ještě probíhá podepisování, zastupitelům ji chtějí předat později. V této souvislosti by mě zajímalo:
- Proč město zvolilo právě tuto formu výběru? A zhruba jak dlouho ji už používá?
- V čem je/není právě losování těch, kteří splnili podmínky uchazečů o zakázky transparentní, nestranné?
- Co říká vedení města této petici?

Odpověď:
Zdravím a posílám odpovědi Odboru investic:
1. Tento způsob využíváme v souladu se zákonem od roku 2006
Od. 1. Zadavatel může pro zadání veřejné zakázky použít užší řízení dle § 28 zákona č.137/2006 Sb. Užší zadávací řízení bylo zvoleno z důvodu větší efektivnosti při dodržování termínů související s investiční akcí a eliminaci chyb při posuzování kvalifikačních předpokladů a hodnocení nabídek. V oznámení užšího řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení; oznámení užšího řízení je výzvou k podání žádostí o účast v užším řízení a k prokázání splnění kvalifikace. Naše město má již od roku 2002 směrnici pro zadávání veřejných zakázek, která VELMI zpřísňuje podmínky již určené zákonem o veřejných zakázkách. Na rozdíl od zákona požaduje město konat výběrové řízení již od 150 tisíc korun, nikoli až od dvou milionů. (nebo šesti v případě stavebních prací).
Od.2. Zadavatel vyzve k podání nabídky 5 firem, které budou vylosovány dle § 61 odst. 4 zákona č.137/2006 Sb. Toto probíhá za dozoru notáře a všechny firmy jsou pozvané. Samotné losování si mohou i nahrávat.
Ad. 3 „Otevřené výběrové řízení není vždy zárukou nízké ceny. Důkazem je například výběrové řízení konané na dodavatele mobilní povodňové stěny na Střekově, kdy se neuspokojený uchazeč odvolal a tím ohrozil samotnou realizaci zakázky, což by v případě povodně v tomto období znamenalo ohrožení majetku i života občanů žijících na Střekovském nábřeží. Celá záležitost se pak stala tak složitou, že město raději vyhlásilo výběrové řízení znovu a nakonec zvítězil dodavatel s nižší cenou než ten, který otevřené výběrové řízení zhatil. Město žádnou petici neobdrželo“, řekl náměstek primátora Jan Řeřicha.