image

Dotaz Blesk 3.8.: Ondřej Čermák

08.08.2011
Dobrý den,
mám dotazy ohledně pana Oulického. Jak vypadá šetření o zbývajících údajných černých stavbách podnikatele Oulického v Moravanech? Konkrétně bazénu a tenisového kurtu? Jak bude magistrát dál postupovat? Kdy vydá magistrát své rozhodnutí?

Odpověď :
V současnosti stavební úřad Magistrátu města ÚL žádná šetření v k.ú. Moravany neprovádí, protože není k tomuto kompetentní. Příslušným stavebním úřadem pro toto k.ú. je stavební úřad v Trmicích resp. jeho vedoucí pan Sommer.
Ve věci bazénu bylo stavebním odborem rozhodnuto již 17.5.2011, bylo vydáno dodatečné povolení stavby a souhlas s užíváním, toto rozhodnutí je již v právní moci.
Ve věci tenisového kurtu bylo stavebním úřadem shledáno, že neodpovídá §2 ods.3 zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění.