image

Dotaz Český rozhlas Sever, 25. 5. 2012 Gabriela Hauptvogelová

01.06.2012
DOTAZ:

Mám dotaz o pronájmu zanádraží: Kdy bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kdy se mohli zájemci hlásit, kdy a kdo konkrétně provedl hodnocení nabídek?

Odpověď:

Vyjádření odporu územního plánování a správy majetku:
Oznámení záměru bylo vyvěšeno od 25. 1. 2012 do 29. 3. 2012 s přijímáním žádostí do 30. 3. 2012 do 12,00.
Otevírání obálek provedla dne 16. 4. 2012 Majetková komise Rady města ÚL a po prostudování rozhodla dne 7. 5. 2012 mezi dvěma nabídkami (Simplex Porus s.r.o. a SPOLZA s.r.o.) ve prospěch společnosti Simplex Porus s.r.o.