image

Dotaz ČTK 23. 11. : Radka Fialová

24.11.2011
DOTAZY:

Mám několik dotazů, které se týkají reformy veřejné správy, sociálních služeb, účetnictví státu a dalších legislativních změn

1. V souvislosti s výše uvedeným se bude měnit organizační struktura magistrátu - změní se počet zaměstnanců magistrátu? Jakým způsobem? Přesuny, propouštění, terénní práce
2. Kolik bude reforma veřejné správy stát samotný magistrát?
3. Jak informuje magistrát veřejnost/občany o chystaných změnách? (týká se to hlavně dávek hmotné nouze)
4. Obrací se na magistrát občané s dotazy, jak to bude se změnami od nového roku?
5. Bude přechod na nový systém plynulý? Nebo je naplánovaná nějaká přestávka v úředních hodinách na přelomu roku kvůli reorganizaci?

ODPOVĚDI:

1. Ano, počet zaměstnanců Magistrátu města Ústí nad Labem se změní, dojde ke snížení stavu pracovníků odboru sociálních věcí. Část jich bude převedena pod Úřad práce. Úřady městských obvodů ani Magistrát města Ústí nad Labem nerealizují organizační změny (propouštění pro nadbytečnost apod.).

2. Nepředpokládáme žádné náklady nad schválený rozpočet.

3. V průběhu prosince obdrží zdravotně postižení klienti informativní dopis (tento zákon byl již schválen, podepsán prezidentem a zveřejněn ve sbírce zákonů). Zákon týkající se dávek hmotné nouze a příspěvku na péči není ještě zveřejněn ve sbírce zákonů, až se tak stane, budeme klienty informovat o změnách při jednáních s nimi v průběhu prosince. Letáky o chystaných změnách platných od 1. 1. 2012 budou vyvěšeny ve všech prostorách Magistrátu.

4. V tuto chvíli neevidujeme žádné dotazy ze strany občanů.

5. Cílem je provést přechod na nový systém plynule a s co nejmenším omezením. S ohledem na zajištění všech provozních záležitostí od 2. ledna 2012 plánujeme z organizačních důvodů výrazné omezení provozu odboru sociálních věcí ve dnech 29. - 30. 12. 2011.