image

Dotaz Ústecký deník 14. 3. 2011 8:42: Martin Klimeš

15.03.2011
Dobrý den,
Projednával někdo na městě výměnu oken na bývalé budově ČSOB na Mírovém náměstí? Je nový majitel nějak zavázán, aby zachoval historický ráz budovy? Schvaloval úpravy budovy některý z architektů? Jaké další úpravy má majitel na budově povolené?

Odpověď 15. 3. 2011
Dobrý den

Budova ČSOB není státem chráněnou kulturní památkou, ale je nepochybně hodnotnou budovou tvořící charakter Mírového náměstí. Stavební úpravy byly projednávány v klasickém stavebním řízení, my jsme z hlediska památkové péče si vyžádali dobrozdání Národního památkového ústavu, kde bylo konstatováno, že původně plánované úpravy vchodu a oken (podle návrhu arch. Kotiše) jsou ještě relativně snesitelné.

Rada města nepřijala žádné usnesení k žádosti o změně proti původnímu stavebnímu rozhodnutí. Vše je tedy v kompetenci stavebního úřadu, který postupuje dle zákona.