image

Právo 23. 8. 2012 Aleš Pelikán

27.08.2012
DOTAZ:

Mám dotaz k financování IPRM z ROP Severozápad. Statutárním městům hrozí, že pokud nebudou v ROP peníze na zbylé projekty v rámci IPRM, budou se muset vracet veškeré peníze na IPRM, tedy včetně již zrealizovaných a proplacených projektů.

1. Co ještě zbývá v Ústí n. L. z IPRM zrealizovat, jaké projekty a za kolik peněz?
2. Co všechno už bylo v Ústí v rámci IPRM zrealizováno a proplaceno - Kolik hrozí, že by mohlo město vracet?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření Odboru strategického rozvoje
1. Dle nastaveného plánu IPRM Centrum by měly být realizovány ještě 2 investiční projekty: Plavecký areál Klíše (předpokládané celkové náklady 186 mil. Kč) a Revitalizace Domu kultury – část A (předpokládané celkové náklady 85 mil. Kč). V současné době je v realizaci neinvestiční projekt Management IPRM II., prostřednictvím kterého jsou hrazeny náklady spojené s řízením a administrací IPRM Centrum.

2. Celkově bylo za projekty IPRM Centrum zatím proplaceno 646 mil. Kč. V současné době nemáme žádné (ani neoficiální) zprávy o tom, že by městu hrozilo vracení již proplacených prostředků z důvodu pozastavení ROP SZ.