image

Dotaz Ústecký deník 18. 5. : Janni Vorlíček

22.05.2012
DOTAZ:

Z jakého důvodu a kdy byla proškrtána co do dotačních titulů rozpočtová kapitola ústeckého rozpočtu, týkající se pořádání sportovních akcí a podpory nadstandardní sportovní reprezentace?

ODPOVĚĎ:

Vyjádření odboru školství, kultury a sociálních služeb:
Dotační titul „nadstandardní sportovní reprezentace“ byl naposledy schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Labem v roce 2010. Na rok 2011 byl dotační titul vyhlášen, z důvodu finančních úspor však nebyl schválen Zastupitelstvem města Ústí nad Labem. V roce 2012 tento titul nebyl vypisován. Žadatelé o dotaci mají možnost se přihlásit do čtyř dotačních titulů „akce sportovního kalendáře, akce volnočasového kalendáře, sportovní činnost do 18 let, volnočasová činnost do 18 let“.