image

Dotaz Český rozhlas 23. 6. 2011: Gabriela Hauptvogelová

24.06.2011
Dobrý den,
zítra (pátek 24.6.) pořádá neformální skupina „Bukovská dom-obrana“ Sousedské odpoledne. Kromě zábavy bude hlavním tématem řešení dopravy v návrhu Územního plánu (tunely, mosty). Zvali také p. Ondřeje Kypa, který má dopravní řešení v návrhu na starosti. Odmítl s tím, že kromě procesních kroků nesmí podávat žádné informace. Má to skutečně ve smlouvě? Proč?

Odpověď: Odbor územního plánování
Smlouva řeší obecně vztah pořizovatel, zpracovatel. Další náležitosti jsou dle příslušných právních předpisů. Stavební zákon §22 upravuje veřejné projednávání.